skype wsh radom
rekrutacja online

Zasady uczestnictwa w lektoracie, warunki zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu

1) Każdy student ma obowiązek zgłoszenia się na lektorat w pierwszym tygodniu nauki zgodnie z planem zajęć, do grupy której został przydzielony.
2) Zmiana grypy lektoratowej realizującej ten sam poziom jest możliwa tylko po pozytywnym rozpatrzeniu podania przez kierownika studium języków obcych. Podanie należy złożyć niepóźnej niż 30 dnia od momentu rozpoczęcia lektoratu w studium języków obcych.
3) Zmiana grupy lektoratowej realizującej niższy lub wyższy poziom może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, po konsultacji i za zgodą lektorów prowadzących obie grupy oraz pozytywnym rozpatrzeniu podania przez kierownika studium języków obcych.
4) Uczęszczanie na lektorat jest obowiązkowe. Limit niedopuszczalnych nieusprawiedliwionych nieobecności to 2 w ciągu semestru. Większa niż określona powyżej dopuszczalna ilość nieusprawiedliwionych nieobecności może skutkować niezaliczeniem lektoratu.
5) Semestr lektoratu z wyjątkiem ostatniego jest zakończony zaliczeniem, na które składa się test pisemny i/lub test ustny. Semestr ostatni lektoratu kończy się egzaminem pisemnym na poziomie B2 zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Kształcenia.
6) Student może korzystać z pomocy lektorów podczas konsultacji ustalanych przez każdego wykładowcę.
7) Student, który nie uzyskał zaliczenia w pierwszym terminie (do końca sesji letniej), ma prawo przystąpić do zaliczenia w sesji poprawkowej (termin drugi).
8) Egzamin końcowy jest organizowany pod koniec ostatniego semestru lektoratu. Termin egzaminu jest ustalany przez lektorów prowadzących zajęcia niewcześnie niż miesiąc przed zakończeniem lektoratu.

 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x