skype wsh radom
rekrutacja online

Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność adresowana jest do żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego i innych służb mundurowych, pracowników cywilnych zatrudnionych w wyżej wymienionych strukturach oraz do kandydatów, którzy chcą podjąć pracę w tych formacjach. Studia mogą być również doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy przez pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, którzy w swojej codziennej pracy zawodowej zajmują się problematyką bezpieczeństwa państwa. Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie miejsca i roli elitarnych jednostek w systemie bezpieczeństwa państwa, zasad ich funkcjonowania na obszarze naszego państwa, jak i w wymiarze międzynarodowym. Proponowana specjalność wychodzi naprzeciw istotnym potrzebom w zakresie kształcenia specjalistów w dziedzinie ochrony państwa i obywateli we współdziałaniu z podobnymi instytucjami międzynarodowymi.

Specjalność umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy oraz kompetencji z zakresu:

  • współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i kierunków ich zmian,
  • analizy ryzyka i rozpoznania zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa,
  • zapobiegania oraz przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa,
  • działań sił zbrojnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli zarówno w czasie pokoju jak i wojny,
  • międzynarodowego prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych,
  • użycia sił zbrojnych w operacjach reagowania kryzysowego w kraju i poza jego granicami,
  • podstawowej wiedzy z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej,
  • profesjonalnego wykonywania obowiązków w organach administracji państwowej dla budowania skutecznego systemu bezpieczeństwa państwa oraz środowiska lokalnego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności, mający kompetencje do wydawania sądów i opinii na tematy związane z bezpieczeństwem państwa, świadomość skutków działania wojska oraz funkcjonariuszy naruszających normy prawne, zasady współżycia społecznego lub normy etyczne, posiadający świadomość potrzeby kierowania się wysokimi standardami etycznymi w pracy zawodowej i poza nią oraz posiadający niezbędną wiedzę przydatną w pracy w wyspecjalizowanych jednostkach mogą podejmować pracę w szeroko rozumianych strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz komórkach administracji publicznej odpowiedzialnych za budowanie struktur bezpieczeństwa państwa. Posiadana przez nich wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne ułatwiają absolwentom odnajdywanie się w szeregach elitarnych formacji służb mundurowych różnych specjalności.

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x