skype wsh radom
rekrutacja online

Warunki zwolnienia z lektoratu

1. Z uczestnictwa w lektoracie zwolnieni są wyłącznie studenci znający język na poziomie B2, którzy:
a) posiadają jeden z certyfikatów zawarty w załączniku 2 potwierdzający znajomość języka na poziomie co najmniej B2 zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego
b) przedstawią indeks i/lub zaświadczenie z innych uczelni o zdaniu egzaminu na poziomie B2
c) równolegle uczęszczają na lektorat do grupy na innym kierunku na poziomie co najmniej B2
d) równolegle studiują na kierunku Filologia Angielska i przedstawią zaświadczenie o ukończeniu pierwszego roku studiów na tym kierunku

Wszyscy studenci wymienieni w punkcie a, b, c, i d zobowiązani są do zgłoszenia się na pierwsze zajęcia lektoratowe z indeksem oraz oryginałem i kopią odpowiedniego zaświadczenia lub certyfikatu. Student, który posiada certyfikat międzynarodowy zwalniający z lektoratu, lecz chciałby uzyskać ocenę wyższą niż na certyfikacie, może przystąpić do końcowego egzaminu uczelnianego co najmniej na poziomie B2 po pierwszym semestrze lektoratu. W tym celu student ma obowiązek zgłosić się do grupy, do której został przypisany (patrz pkt I), bez obowiązku uczestnictwa w lektoracie, wyrazić chęć udziału w egzaminie najpóźniej 30 dnia od momentu rozpoczęcia lektoratu. Wynik poprawiony będzie podstawą do podwyższenia oceny oraz będzie oceną wiążącą przepisywaną w pozostałych semestrach. Wynik niższy nie będzie wpływał na obniżenie oceny i będzie podstawą do przepisania do indeksu wcześniejszej oceny.
Ponadto student, o którym mowa powyżej, ma prawo do kontynuacji nauki języka na wyższym poziomie lub wyboru innego języka w ramach przysługującego limitu godzin i punktów ECTS, pod warunkiem utworzenia się grupy na danym poziomie. Uczestnictwo w lektoracie drugiego języka zakończone egzaminem zostanie potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Studium Języków Obcych, na podstawie którego student może ubiegać się o wpis do suplementu dyplomu pod warunkiem poinformowania o zamiarze przystąpienia do egzaminu, o którym mowa powyżej nie później niż 2-miesiące przed zakończeniem ostatniego semestru lektoratu.

 

 

Uznawane Certyfikaty

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x