skype wsh radom
rekrutacja online

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu stworzyła system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im optymalne warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Działania Uczelni obejmują m.in.:

 • zmiany uregulowań prawnych (np. korzystne zapisy dotyczące wypożyczania książek z Biblioteki),
 • wsparcie finansowe (stypendia specjalne),
 • pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób
  z niepełnosprawnościami,
 • zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
 • zmiany w infrastrukturze (likwidacja barier architektonicznych).

Asystent osoby z niepełnosprawnością

W ramach oferowanego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, Uczelnia umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie asystenta polega na udzieleniu doraźnej pomocy w wykonywaniu czynności, których student/ka niepełnosprawny/a nie będzie w stanie wykonać samodzielnie podczas zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów np. pomoc przy dokonywaniu formalności w dziekanacie, rektoracie, podczas konsultacji z wykładowcami, promotorem, w bibliotece, wsparcie przy sporządzaniu notatek lub inny rodzaj wsparcia zgłoszony przez niepełnosprawnego studenta. Wniosek należy składać w formie pisemnej wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zaświadczeniem potwierdzającym status studenta/doktoranta oraz planem zajęć na dany semestr roku akademickiego z określeniem zakresu i formy wsparcia jakiej student/ka oczekuje, wskazaniem tych zajęć na których student/ka potrzebuje wsparcia asystenta oraz podaniem szacunkowego wymiaru godzin pracy asystenta w skali miesiąca. Student/ka niepełnosprawny może zaproponować konkretną osobę, która mogłaby dla niego świadczyć tę usługę. Jeśli w otoczeniu studenta/ki taka osoba się nie znajduje, uczelnia za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych postara się znaleźć właściwe wsparcie.

Uwaga studenci niepełnosprawni!

Wszyscy studenci niepełnosprawni mają wydłużony termin wypożyczania książek do 4 tygodni. Każda osoba niepełnosprawna ma możliwość skorzystania z pośrednictwa pełnomocnika przy korzystaniu z biblioteki oraz odbioru zamówionych książek.

Jeżeli Czytelnik niepełnosprawny chce upoważnić do odbioru swoich książek inne osoby, osoba upoważniona do odbioru książek powinna przy ich odbiorze okazać swój dowód tożsamości oraz jednorazowe upoważnienie. Pełnomocnictwo można w każdej chwili wycofać.

Upoważnienie do odbioru zamówionych książek

Pełnomocnictwo do korzystania z Biblioteki w zastępstwie czytelnika.

Jeżeli Czytelnik chce upoważnić do korzystania z Biblioteki inne osoby, wówczas musi w bibliotece w obecności bibliotekarza złożyć odpowiednie pełnomocnictwo na określony czas. Pełnomocnictwo można w każdej chwili wycofać.

PEŁNOMOCNICTWO DO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W ZASTĘPSTWIE CZYTELNIKA

Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych

Jeżeli ze względu na swoją niepełnosprawność występują trudności w samodzielnym sporządzaniu notatek w trakcie wykładów, każdy student niepełnosprawny może wnioskować o prawo do bezpłatnego kserowania notatek innych osób, które udostępnią mu własne materiały.

Kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane ze wsparciem dla niepełnosprawnych studentów prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora
ds. Osób Niepełnosprawnych. Cały czas czekamy też na sugestie, w jaki sposób Uczelnia może wesprzeć Państwa w procesie kształcenia.

Propozycje prosimy przesyłać na adres kmajka@wsh.pl, telefonicznie pod nr tel. 601 388 096 lub osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych każdy student WSH w Radomiu może kontaktować się z władzami Uczelni. W tym celu należy umówić się na spotkanie – drogą mailową, telefonicznie lub osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych.

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego dla studentów z niepełnosprawnością

Dla studentów z niepełnosprawnością narządu wzroku:

 1. Dyktafony cyfrowe Olympus DM – 7 w ilości 2 szt
 2. Mobilne oprogramowanie Supernowa PEN – Magnifier & Screen PEN – pendrive
  – w ilości 1 szt.
 3. BraillantPen Klawiatura – w ilości 2 szt.
 4. Braillant 32 linijka brajlowska – w ilości 1 szt.
 5. Lupa elektroniczna Explorer 5 – w ilości 1 szt.
 6. Kalkulator DoubleCheck – w ilości 2 szt.

Dla studentów z niepełnosprawnością narządu słuchu:

 1. Zestaw Domino Classic z pętlą indukcyjną i słuchawkami BE 9124 – w ilości 1 szt.

Pracownie komputerowe – stanowiska dla studentów niepełnosprawnych

W pracowniach komputerowych znajdują się 4 oznakowane stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Komputery podłączone są do sieci Internetowej oraz wyposażone zostały w programy powiększające i umożliwiające czytanie informacji ekranowych za pomocą mowy syntetycznej (SuperNowa,  iZoom).

Aby starać się o wypożyczenie sprzętu należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

Regulamin korzystania z wypożyczalni

Wniosek wypożyczenia sprzętu dla osób niepełnosprawnych

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego znajduje się w Bibliotece Uczelni WSH na parterze budynku przy ul. Domagalskiego.

 

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

mgr Katarzyna Majka

kmajka@wsh.pl

dyżur:

piątek 13:00 – 16:00

pokój 03

ul. Traugutta 61a

26-600 Radom

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x