skype wsh radom
rekrutacja online

Samorząd Studencki

Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu jest reprezentowanie wszystkich studentów oraz ścisła współpraca z organami Uczelni.

Aktywność Samorządu określa Regulamin SS WSH, a jego zasadnicze cele można podzielić na trzy główne elementy:

  1. ochrona praw, godności i interesów każdego studenta
  2. inicjowanie życia kulturalno – rozrywkowego
  3. sprawy socjalno – bytowe

Samorząd, działając poprzez swoich przedstawicieli uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących studentów Wyższej Szkoły Handlowej. Do jego zadań należy opiniowanie aktów prawnych i współdecydowanie o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej i innych środków WSH przeznaczanych na cele studenckie. Przedstawiciele SS WSH czynnie wspierają działania Parlamentu Studentów RP oraz aktywnie uczestniczą w pracach forum uczelni niepaństwowych FUN. Są także reprezentantami Uczelni podczas ogólnopolskich i lokalnych konferencji naukowych i spotkań studenckich.

Jednym z podstawowych zadań Samorządu Studenckiego jest inicjowanie i organizowanie różnorodnych akcji charytatywnych oraz imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym. Przy współpracy Samorządu powstało kilka ciekawych przedsięwzięć, m.in.

  • cykliczne akcje krwiodawstwa pt. „Wampiriada”,
  • warsztaty artystyczne dla dzieci z domów dziecka,
  • zbiórka artykułów szkolnych i zabawek na rzecz dzieci,
  • paczki mikołajkowe dla dzieci z Domu Samotnej Matki,
  • koncert charytatywny w klubie Sothis (dochód został przeznaczony na leczenie i rehabilitację Piotra Krzysztofika, chłopca cierpiącego na nowotwór policzka),
  • studenckie imprezy integracyjne,
  • imprezy kulturalne, m.in. Dni Dialogu Kultur Świata.

Władze samorządu wyłaniane są na początku każdego roku akademickiego na drodze wyborów.

Kontakt:

samorzad@wsh.pl

Siedziba Samorządu Studentów:

ul. Mazowieckiego 7a, budynek A

tel: 48 360 10 75 wew. 27

e-mail: samorzad@wsh.pl

Skład Samorządu 2020-2021

 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x