skype wsh radom
rekrutacja online

Organizacje studenckie

Parlament Studentów RP

PSRP-pełne

To ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich Samorządów Studenckich. Reprezentuje blisko dwumilionową grupę obywateli i w praktyce pełni rolę „związku zawodowego studentów”. Parlament Studentów RP działa na rzecz studentów przez:

  • inspirowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany studentów
  • pomoc w zdobywaniu środków finansowych na potrzeby samorządów studenckich i innych organizacji uczelnianych
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do: wzrostu liczby studentów, doinwestowania uczelni, podnoszenia poziomu kształcenia, reformowania programu i toku studiów
  • reprezentowanie społeczności studenckiej na arenie krajowej przed organami państwowymi
  • opiniowanie aktów prawnych odnoszących się do studentów.

Samorząd Studencki WSH czynnie wspiera wszelkie działania inicjowane przez Parlament Studentów RP.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę: www.psrp.org.pl

FUN – FORUM UCZELNI NIEPUBLICZNYCH

Forum Uczelni Niepublicznych jest organizacją zrzeszającą samorządy studenckie uczelni niepublicznych znajdujących się na terenie Polski, działającą pod patronatem Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Zadaniem Forum Uczelni Niepublicznych jest reprezentowanie interesu studentów studiujących w sektorze prywatnym wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu a także wspieranie projektów studentów na uczelniach niepublicznych oraz inicjowanie działania na rzecz środowiska studenckiego.

Strona główna organizacji: http://fun.info.pl/

AIESEC

ai

AIESEC to niezależna, międzynarodowa organizacja studencka zrzeszająca studentów i absolwentów uczelni wyższych z ponad 90 krajów na całym świecie. W Polsce istnieje od 1971 roku. Jej podstawowym zadaniem jest umożliwianie młodym ludziom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wspierania rozwoju własnego otoczenia. W tym celu AIESEC każdego roku organizuje 5000 praktyk zagranicznych, ponad 4000 różnorodnych projektów i szkoleń oraz ok. 350 konferencji.

Ponadto AIESEC to doskonała okazja do podróżowania, zdobywania międzynarodowych przyjaźni, a także możliwość odkrywania i rozwijania własnego potencjału. Studenci WSH na stałe współpracują z Lokalnym Komitetem AIESEC w Radomiu.

Strona AIESEC: www.aiesec.pl

Wolontariat

Logo_WSH

Studencka Organizacja ,,Wolontariat’’ działająca w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu powstała z inicjatywy studentów – wolontariuszy. Zrzesza wolontariuszy – studentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Celem Organizacji „Wolontariat” jest uwrażliwienie studentów na ważne problemy społeczne. Poprzez bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka studenci – wolontariusze uczą się odpowiedzialności i wrażliwości. Mają również możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na studiach, szansę na poznanie interesujących, pełnych energii, chętnych do działania ludzi i wspólnie tworzenie czegoś wyjątkowego. Działalność wolontariuszy – studentów realizowana jest w dwóch obszarach: Działalność wolontarystyczna m.in. : w rodzinnych domach dziecka i placówkach rodzinnych– pomagamy dyrektorom w działalności opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi osieroconymi,prowadzimy działania pomocowe wobec młodzieży przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych,bierzemy aktywny udział w projektach Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność ,,Projektor – wolontariat studencki’’,  w hospicjum pracujemy z pacjentem, pomagamy organizacyjnie przy akcjach charytatywnych, udzielamy pomocy dzieciom ulicy, pomagamy i spędzamy czas wolny z osobami starszymi przebywającym w Domach Pomocy Społecznej, czytamy bajki dzieciom w przedszkolach w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’, pomagamy niepełnosprawnym w pokonywaniu barier społecznych, udzielamy pomocy dzieciom w świetlicach środowiskowych. Należy podkreślić, że studenci – wolontariusze podejmują swoje działania nie tylko na terenie miasta Radom, ale również w docierają ze swoją pomocą do mieszkańców mniejszych miejscowości z okolic Radomia. Działalność naukowa: opracowanie przez studentów narzędzi badawczych przy pomocy, których przeprowadzają badania w miejscach własnej działalności wolontarystycznej, udział studentów – wolontariuszy w ogólnopolskich i międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych nt. wolontariatu podczas, których prezentują wyniki przeprowadzonych przez siebie badań, organizowanie Ogólnopolskich Studenckich Konferencji Naukowej. Misją Wolontariatu jest podejmowanie działań solidarnościowych na rzecz człowieka, który jest w potrzebie, ale stawiamy także na rozwój samych studentów – wolontariuszy, którzy angażując się mogą nabyć szereg kompetencji społecznych i umiejętności. Wolontariat daje szansę na realizację zainteresowań, jest ścieżką samorozwoju i okazją do spojrzenia na swoje umiejętności i predyspozycje.

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x