skype wsh radom
rekrutacja online

Program LEADER ACADEMY

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu od lat wspiera rozwój naukowy swoich studentów w ramach elitarnego programu LEADER ACADEMY, który jest pionierskim przedsięwzięciem wśród radomskich uczelni wyższych. LEADER ACADEMY daje najzdolniejszym studentom możliwość zdobycia nowych umiejętności i doswiadczeń, jest pewną formą stypendium dla wybitnych. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu dzięki konsekwentnej realizacji programu, w ciągu kilku lat wykształciła młodych naukowców, którzy odnotowali na swoim koncie wiele spektakularnych sukcesów, m.in. stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, główne nagrody w konkursie Primus Inter Pares, Studencki Nobel i wiele innych.

Idea programu.

Program LEADER ACADEMY (LA) adresowany jest do najlepszych studentów WSH, którzy zostają objęci przez uczelnię szczególnymi przywilejami. W ramach tego projektu WSH m. in. wspiera ich rozwój naukowy, finansuje udział w konferencjach naukowych, zjazdach i szkoleniach. Ponadto, studenci objęci są opieką merytoryczną opiekuna naukowego, przygotowani są do konkursów, staży oraz publikacji naukowych.

Udział w programie LEADER ACADEMY daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń. Jest pewną formą stypendium dla zdolnych studentów, bowiem należy pamiętać, iż nie wystarczy być wybitnym, pracowitym i zdeterminowanym, aby sukces stał się naszym udziałem. Tylko właściwi nauczyciele mogą sprawić, że czynniki te będą ze sobą współgrać.

Regulamin LA (fragment)

§ 1

 1. Celem elitarnego programu WSH w Radomiu  LEADER  ACADEMY jest skupienie najwybitniejszych studentów WSH Radomiu dla utrzymywania i stałego pogłębiania wiedzy i  doświadczenia.
 2. Rozwój różnych form opieki nad członkami LEADER  ACADEMY.
 3. Utrzymywanie łączności z Wydziałami i współpraca dla dalszego rozwoju, w szczególności poprzez poszerzenie kontaktów studentów z Wydziałami WSH w Radomiu.
 4. Aktywny udział swych członków w życiu naukowym kraju.
 5. Popularyzacja osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych studentów.
 6. Działania na rzecz rozwoju nauki polskiej.

Cele Programu LEADER  ACADEMY:

 1. Prowadzenie stałej współpracy z Władzami Wydziału.
 2. Wymianę informacji o działalności Wydziałów, osiągnięciach technicznych, naukowych i zawodowych absolwentów i pracowników, studentów Uczelni.
 3. Informowanie o możliwościach rozwoju naukowego nadobowiązkowego.
 4. Organizowanie sesji naukowych i zjazdów koleżeńskich, debat konferencji, sympozjów itp.
 5. Tworzenie zespołów i komisji problemowych.
 6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze działania.
 7. Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności naukowej.
 8. Objęcie członków LEADER  ACADEMY opieką merytoryczną

Kto może stać się członkiem LEADER ACADEMY?

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który uzyskał średnią ocen powyżej 4,5 ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w okresie zaliczonych lat studiów oraz działa czynnie w kołach naukowych, bierze udział w pracach naukowo-badawczych, współpracuje naukowo z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą, publikuje, reprezentuje uczelnię podczas konferencji naukowych, bierze udział w konkursach itp.
 2. Członkiem wspierającym może być każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który uzyskał średnią ocen powyżej 4,3  ze wszystkich egzaminów i zaliczeń  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w okresie zaliczonych lat studiów oraz działa czynnie w kołach naukowych, bierze udział w pracach naukowo-badawczych, współpracuje naukowo z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą, publikuje, reprezentuje uczelnię podczas konferencji naukowych, bierze udział w konkursach itp.

Leader Academy

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x