skype wsh radom
rekrutacja online

Staże i praktyki

INFORMACJE NA TEMAT PRAKTYK

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu dba o to, aby studenci po ukończeniu studiów byli dobrze przygotowani do wykonywania swoich zawodów i oprócz wiedzy teoretycznej posiadali również praktyczne umiejętności. Dlatego program kształcenia poszerzony jest o zajęcia warsztatowe, których dopełnienie stanowią praktyki. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych, a także zaprezentowania się przyszłym pracodawcom.

Każdy student Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych. Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Dział Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich. Miejscami praktyk dla studentów są wiodące przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Do chwili obecnej uczelnia zawarła ponad 300 stałych Umów o współpracy z różnymi podmiotami w Polsce i za granicą. Studenci mogą odbywać również praktyki w innych miejscach – muszą one jednak zapewniać realizację Ramowych programów praktyk i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.

Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest do dostarczenia podpisanego i opieczętowanego przez Zakład pracy Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę (wzory do ściągnięcia w Wirtualnym Dziekanacie – Tablica ogłoszeń- Dokumentacja z praktyk wiadomość z 1.10.2021r.) oraz zapoznania się z Ramowym programem praktyki dla danego kierunku (dostępne w tej samej lokalizacji). W Ramowym programie praktyk znajdują się: zakres czynności do zrealizowania w trakcie praktyki, efekty uczenia, które student osiągnie po zrealizowaniu praktyki, wymiar praktyk, ich cel, przykładowe miejsca praktyk itp. Po dostarczeniu Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, studentowi w ciągu 3 dni zostaną przygotowane imienne dokumenty- Skierowanie, Porozumienie na praktykę, Karta przebiegu praktyk. Dopiero po ich odbiorze, student/słuchacz może przystąpić do praktyki w wybranym Zakładzie pracy!!!

(UWAGA! Rozpoczęcie praktyki przez odbiorem dokumentacji z praktyk jest niezgodne z Regulaminem odbywania praktyk studenckich i wiąże się z niezaliczeniem praktyk!).

WYMIAR PRAKTYK

Wymiar praktyk na studiach I  i II stopnia

Wymiar praktyk do zrealizowania w trakcie studiów dla studentów I stopnia – licencjackich i inżynierskich wynosi 720 godzin i dotyczy kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, informatyka, administracja, zarządzanie, finanse i rachunkowość, psychologia, pedagogika.

Wymiar praktyk do zrealizowania w trakcie studiów dla studentów II stopnia – magisterskich, dwuletnich wynosi 360 godzin, dotyczy kierunków: pedagogika, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne,administracja, psychologia.

Wymiar praktyk do zrealizowania w trakcie studiów dla studentów II stopnia – magisterskich, pięcioletnich wynosi:

  • na kierunku PRAWO – 720 godzin,

  • na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA- 240 godzin.

Wymiar praktyk na studiach podyplomowych:

  • Logopedia z emisją głosu – 180 godz.

  • Przygotowanie pedagogiczne – 150 godz.

  • Doradztwo zawodowe – 40 godz.

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 180 godz.

  • Dydaktyka jęz. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 60 godz.

Dokumentacja dotycząca praktyk dla studentów wszystkich kierunków znajduje się w Wirtualnym Dziekanacie, na Tablicy ogłoszeń – Dokumentacja z praktyk (wiadomość z 1.10.2021r.)- student uzyskuje do niej dostęp do zalogowaniu na swoje konto!!!

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty od 8:00 do 16:00 w nowej siedzibie Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich mieszczącej się w Akademickim Studium Kształcenia Praktycznego przy ul. Staroopatowskiej 1a w Radomiu, parter, pokoje: 03 (mgr Paulina Marcinkiewicz), 04 (mgr Magdalena Kutkiewicz), 05 (mgr Anna Mączyńska).

Kontakt:

-mgr Paulina Marcinkiewicz (zagranica@wsh.pl lub pmarcinkiewicz@wsh.pl), +48 363 22 90 w. 40 lub 504 048 642

-mgr Anna Mączyńska (praktyki@wsh.pl lub amaczynska@wsh.pl), +48 363 22 90 w. 41 lub 601 375 428

-mgr Magdalena Kutkiewicz (biurokariery@wsh.pl lub mkutkiewicz@wsh.pl), + 48 363 22 90 w. 42

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x