skype wsh radom
rekrutacja online

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w swej ponad 20 – letniej historii wykształciła już ponad 9000 absolwentów.

Do prowadzenia badania losów absolwentów wszystkie uczelnie akademickie w Polsce zostały zobligowane przepisami znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie z dniem 1 października 2011 roku.

Monitorowanie jest jedną z metod oceny i weryfikacji procesu kształcenia w odniesieniu do wymagań rynku. Pierwotnym motywem podjęcia badań była dbałość o jakość kształcenia poszczególnych szkół wyższych rozumiana jako modyfikacja programów lub metod kształcenia. Obecnie w wielu krajach szkoły wyższe prowadzą badania losów zawodowych absolwentów. Coraz częściej są to badania systemowe obejmujące coraz większą liczbę organizacji, a docelowo cały kraj.

W Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu badanie losów absolwentów ma charakter ankietowy i jest poufne,co oznacza, że uzyskane informacje służą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.

Monitoring losów zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu miał do tej pory charakter wybiórczy – prowadziły go niektóre wydziały. Od roku akademickiego 2012/13 w ramach działalności Biura Kariery, monitorowanie losów absolwentów odbywa się na bieżąco.

Absolwenci – 2019
Absolwenci – 2018
Wyniki ankiet dla poszczególnych kierunków zawierają załączniki.
Badanie zostało przeprowadzone w okresie trzech miesięcy od ukończenia studiów. Ankieta monitorująca losy absolwentów została przesłana drogą e-mailową do absolwentów wszystkich kierunków w roku 2018. Część studentów wypełniła ankietę osobiście.
Administracja, licencjat, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2018
Administracja, magisterskie, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2018
Pedagogika, licencjat, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2018
Pedagogika, magisterskie, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2018

Absolwenci – 2017

Wyniki ankiet dla poszczególnych kierunków zawierają załączniki.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie trzech miesięcy od ukończenia studiów. Ankieta monitorująca losy absolwentów została przesłana drogą e-mailową do absolwentów wszystkich kierunków w roku 2017. Część studentów wypełniła ankietę osobiście.

Administracja, licencjat, niestacjonarna, rok ukończenia 2017
Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2017
Ekonomia, licencjat, niestacjonanre, rok ukończenia 2017
Informatyka, inżynierskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Pedagogika, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Pedagogika, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Psychologia, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Psychologia, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2017
Stosunki Międzynarodowe, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Stosunki Międzynarodowe, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2017
Zarządzanie, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Zarządzanie, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2017

 

Absolwenci – 2016

Wyniki ankiet dla poszczególnych kierunków zawierają załączniki.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie trzech miesięcy od ukończenia studiów. Ankieta monitorująca losy absolwentów została przesłana drogą e-mailową do absolwentów wszystkich kierunków w roku 2016. Część studentów wypełniła ankietę osobiście.

Administracja, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2016
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Ekonomia, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Pedagogika, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Pedagogika, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Stosunki Międzynarodowe, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Stosunki Międzynarodowe, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2016
Zarządzanie, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2016

 

Absolwenci – 2015

Wyniki ankiet dla poszczególnych kierunków zawierają załączniki.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie trzech miesięcy od ukończenia studiów. Ankieta monitorująca losy absolwentów została przesłana drogą e-mailową do absolwentów wszystkich kierunków w roku 2015. Część studentów wypełniła ankietę osobiście.

Administracja, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2015
Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2015
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2015
Informatyka, inżynierskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2015
Pedagogika, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2015
Pedagogika, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2015
Stosunki Międzynarodowe, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2015

 

Absolwenci – 2014

Badanie zostało przeprowadzone w okresie trzech miesięcy od ukończenia studiów. Ankieta monitorująca losy absolwentów została przesłana drogą e-mailową do absolwentów wszystkich kierunków w roku 2014. Część studentów wypełniła ankietę osobiście.

Łącznie, kwestionariusz ankiety wypełniło 187 absolwentów:

 • 62% absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Administracja;
 • 19% absolwentów studiów magisterskich, niestacjonarnych, kierunku Administracja;
 • 36% absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne;
 • 80% absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Stosunki międzynarodowe;
 • 30% absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Pedagogika;
 • 11% absolwentów studiów magisterskich, niestacjonarnych, kierunku Pedagogika;
 • 33% absolwentów studiów inżynierskich niestacjonarnych, kierunku Informatyka;

Wyniki ankiet dla poszczególnych kierunków zawierają załączniki.

Administracja, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2014
Administracja, magister, niestacjonarne, rok ukończenia 2014
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2014
Stosunki międzynarodowe, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2014
Pedagogika, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2014
Pedagogika, magister, niestacjonarne, rok ukończenia 2014
Informatyka, inżynier, niestacjonarne, rok ukończenia 2014

 

Absolwenci – 2012, 2013

Pierwszy etap badań przeprowadzony został w okresie wrzesień- listopad 2013 r. i objął absolwentów studiów:stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, inżynierskich oraz uzupełniających magisterskich, którzy zakończyli naukę i przystąpili do obrony pracy dyplomowej od roku akademickiego 2008/2009 do końca lipca 2013 r. Kolejne badanie przeprowadzone zostanie po 5 latach od ukończenia studiów i po 10 latach od ukończenia studiów.

Ankieta monitorująca losy absolwentów została dwukrotnie przesłana drogą e-mailową do ponad 7268 osób (2*3634). Z powodu zmiany serwera Uczelni, nie ma możliwości przebadania drogą elektroniczną absolwentów sprzed roku akademickiego 2008/2009.

Część studentów wypełniła ankietę osobiście.

Łącznie, kwestionariusz ankiety wypełniło:

 • 75 % absolwentów studiów licencjackich, stacjonarnych, kierunku Administracja, rok ukończenia 2013;
 • 21 % absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Administracja; rok ukończenia 2013;
 • 14 % absolwentów studiów magisterskich, niestacjonarnych, kierunku Administracja; rok ukończenia 2013;
 • 11% absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Administracja; rok ukończenia 2012;
 • 5% absolwentów studiów magisterskich, niestacjonarnych, kierunku Administracja; rok ukończenia 2012;
 • 25,00% absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; rok ukończenia 2013;
 • 20,00%  absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Stosunki międzynarodowe; rok ukończenia 2013;
 • 12,50%  absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Pedagogika; rok ukończenia 2013.

Wyniki ankiet prezentujemy poniżej.

Administracja, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2013
Administracja, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2013
Administracja, magister, niestacjonarne, rok ukończenia 2013
Administracja, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2012
Administracja, magister, niestacjonarne, rok ukończenia 2012
Informatyka, inżynier, niestacjonarne, rok ukończenia 2012
Informatyka, inżynier, niestacjonarne, rok ukończenia 2013
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2013
Stosunki międzynarodowe, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2013
Pedagogika, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2013

Zwracamy się do wszystkich naszych Absolwentów, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety, z prośbą o udział w badaniu!

Zebrane wyniki stanowić będą dla nas cenne źródło informacji. Gwarantujemy poufność danych i odpowiedzi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wypełnienie ankiety polega na postawieniu X przy właściwej odpowiedzi. Pytania wymagające innej formy odpowiedzi zaopatrzone są we wskazówki. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 4 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Ankieta monitorująca losy zawodowe Absolwentów WSH- wypełniana w okresie od 3-6 miesięcy od ukończenia studiów

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x