skype wsh radom
rekrutacja online

Studia I i II stopnia

Rekrutacja na studia licencjackie i inżynierskie

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu zaprasza na studia I stopnia licencjackie i inżynierskie absolwentów wszystkich typów szkół średnich, szkół pomaturalnych, pracowników firm i instytucji, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie wykształcenia wyższego. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe zawodowe, który pozwala na kontynuację nauki na studiach II stopnia magisterskich oraz na wybranych studiach podyplomowych.

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem maturalnym.

Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia I stopnia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu  prowadzona jest od maja do 30 września na kierunkach:

STUDIA LICENCJACKIE

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • PEDAGOGIKA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • ZARZĄDZANIE
 • PSYCHOLOGIA
 • KRYMINOLOGIA
 • ADMINISTRACJA

STUDIA INŻYNIERSKIE

 • INFORMATYKA

Przy zapisie na studia wymagane są następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • 2 fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zdjęcia na płycie CD lub DVD w wersji elektronicznej

Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) uzyskują pełne kwalifikacje na poziomie 6 charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Rekrutacja na studia magisterskie

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu proponuje studia II stopnia magisterskie osobom z dyplomem licencjackim lub inżynierskim. Mogą je podjąć również absolwenci studiów magisterskich innych kierunków, którzy chcą rozszerzyć swoje wykształcenie na tym poziomie. Na studia magisterskie w WSH mogą aplikować absolwenci każdego kierunku studiów I i II stopnia. Ukończenie  studiów z dyplomem magistra uprawnia do podejmowania studiów podyplomowych oraz studiów trzeciego stopnia doktoranckich.

Warunkiem przyjęcia na studia magisterskie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest posiadanie wykształcenia wyższego, udokumentowanego dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rekrutacja na studia II stopnia magisterskie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu prowadzona jest od 1 maja do 30 września na kierunkach :

STUDIA MAGISTERSKIE :

 • ADMINISTRACJA
 • PEDAGOGIKA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • ZARZĄDZANIE
 • PSYCHOLOGIA

STUDIA MAGISTERSKIE JEDNOLITE

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PRAWO

Przy zapisie na studia wymagane są następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • 4 fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego.
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia
 • suplement do dyplomu (w przypadku braku suplementu, karta przebiegu studiów)
 • zdjęcia na płycie CD lub DVD w wersji elektronicznej

Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) uzyskują pełne kwalifikacje na poziomie 7 charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zasady zaliczania kolejnych etapów studiów w tym dyplomowania przedstawione są w Regulaminie Studiów (www.wsh.pl – zakładka Akty prawne).

Zasady realizacji różnic programowych przez kandydatów, którzy wybrali inny kierunek studiów II stopnia niż ukończony kierunek studiów I stopnia zawarte są w Zarządzeniu nr 44 Rektora Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2017 r. (do wglądu w Biurze Rektora).

Zasady potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów zawarte są w Uchwale nr 3/65 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uznawalności efektów uczenia się w Wyższej Szkole Handlowej, w Radomiu zdobywanych w systemach poza formalnych i nieformalnych (do wglądu w Biurze Rektora).

Szczegółowych informacji udzielą :

DZIEKANATY

Wszystkich kandydatów na studia oraz osoby zainteresowane zapraszamy do Dziekanatów WSH, w których udzielane są wszelkie informacje dotyczące oferty Uczelni oraz warunków zapisu na studia. 

Rekrutacja:
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61a
tel.: 603 441 717

dyżury od wtorku – soboty w godzinach: 8.00-16.00

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji

ul. Traugutta 61 a, 26-600 Radom

tel./fax: 48 363 22 90, 48 363 22 91 w. 40

e-mail: wsh@wsh.pl 

murbanska@wsh.pl

 

Godziny otwarcia:

wtorek: 8.00 – 16.00

środa: 10.00 – 18.00

czwartek: 8.00 – 16.00

piątek: 8.00 – 16.00

sobota: 8.00 – 16.00

niedziela: 8.00 – 15.00

Dziekanat Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych

Dziekanat Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych

 

ul. Mazowieckiego 7 a, 26-600 Radom

tel./fax: 48 363 15 10, 48 360 10 75

e-mail: wsh@wsh.pl 

murbanska@wsh.pl

 

Godziny otwarcia:

czwartek: 8.00 – 16.00

piątek: 8.00 – 16.00

sobota: 8.00 – 16.00

niedziela: 8.00 – 15.00

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x