skype wsh radom
rekrutacja online

Psychologia kliniczno-sądowa

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem kształcenia na specjalności psychologia kliniczno – sądowa jest przekazanie studentom w praktyczny sposób najnowszych osiągnięć z metodologii diagnostyki psychologicznej- przygotowanie do kompetentnego korzystania z gotowych narzędzi diagnostycznych.  Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji rozwoju i zaburzeń osobowości, rozpoznawania zaburzeń utrudniających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie, rozpoznawania osobowości zdrowej i patologicznej, mechanizmów powstawania zaburzeń psychologicznych, w tym dewiacji i zachowań agresywnych, standardów sporządzania opinii psychologicznych, form pomocy psychologicznej. Poznają metodykę pracy psychologa sądowego, istotę interwencji kryzysowej oraz psychologii zeznań. Zapoznają się również z podstawami kryminologii, wiktymologii i suicydologii, nabędą podstawowe umiejętności w zakresie profilowania sprawców przestępstw, analizowania materiałów dowodowych i opiniodawstwa sądowego.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • psychologia kliniczna, dzieci, młodzieży i dorosłych
  • psychologia uzależnień
  • interwencji kryzysowej
  • psychoterapia sprawców i ofiar przemocy
  • psychologia zeznań
  • opiniowanie psychologiczno – sądowe

Perspektywy zawodowe:

Specjalność przygotowuje do pracy na stanowisku psychologa klinicznego, diagnosty  i terapeuty. Absolwenci będą przygotowani do prowadzenia diagnozy psychologicznej, stosowania wybranych form pomocy psychologicznej w placówkach leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego, oddziałach neurologicznych, oddziałach pediatrycznych  szpitali ogólnych i specjalistycznych, placówkach leczenia uzależnień.  Mogą również podjąć pracę  w poradniach dla dzieci i młodzieży, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, poradniach rodzinnych i innych poradniach prowadzących działalność konsultacyjną, doradczą i terapeutyczną. Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów tej specjalności są również: gabinety prywatne prowadzące praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną, ośrodki rehabilitacji i opieki nad chorymi           z chorobami przewlekłymi, ośrodki leczniczo-opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku, instytucje zajmujące się promocją zdrowia, zespoły samorządowe i rządowe odpowiedzialne za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych. Specjalność  przygotowuje do pracy w zespołach psychodiagnostycznych, daje podstawy do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i cywilnych (po uzupełnieniu kursem specjalistycznym), umożliwia pracę w charakterze kuratorów zawodowych i społecznych, rodzinnych i nieletnich (po uzupełnieniu kursem kwalifikacyjnym)

Co się dzieje na kierunku:

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x