skype wsh radom
rekrutacja online

Pedagogika szkolna z interwencją kryzysową

Koncepcja studiów w ramach specjalności:

Zawód pedagoga coraz częściej nie jest kojarzony ze szkołą i z edukacją w klasie szkolnej. Cechą nowoczesnych środowisk edukacyjnych, jest, bowiem ich otwartość społeczna i integracja usług edukacyjnych wokół innych podmiotów niż szkoła. Bez wątpienia przyszłość zawodu pedagoga wiąże się z dynamicznym rozwojem innych środowisk edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych z dominującą rolą pedagoga. Nowoczesny i profesjonalny pedagog na miarę XXI wieku, to szkoła otwarty na aktualne problemy społeczne. Do takich problemów należy dzisiaj, obszar uzależnień, przemoc w rodzinie, nieumiejętność radzenia sobie z wymogami rynku pracy, brak umiejętności postępowania z osobami niepełnosprawnymi, brak sensu życia, depresyjność, stany lękowe prowadzące do kryzysu w rodzinach. Celem kształcenia na specjalności, Pedagogika szkolna z interwencją kryzysową, jest przygotowanie profesjonalnych kadr pedagogów szkolnych i pozaszkolnych realizujących zadania edukacyjne i wychowawcze posługując się nowoczesną metodyką i technologią cyfrową.


Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Trening umiejętności interpersonalnych.
 • Techniki i metody interwencji kryzysowej.
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej
 • Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Diagnostyka w pracy pedagoga szkolnego
 • Pedagogika świata wirtualnego
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
 • Metody i techniki pracy grupowej
 • Podstawy polityki społecznej
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • Interwencja kryzysowa i poradnictwo

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności Pedagogika szkolna z interwencją kryzysową jest przygotowany do pracy w szkole w charakterze pedagoga szkolnego. Może znaleźć zatrudnienie w świetlicy szkolnej lub świetlicy środowiskowej. Jest wyposażony w nowoczesne metody i narzędzia pracy pedagogicznej, które pozwolą mu znaleźć zatrudnienie w placówkach prowadzących alternatywne formy kształcenia, pozostające poza systemem zorganizowanego systemu szkolnictwa. Pedagog, tej specjalności może stanowić ważne ogniwo w pedagogice rodzinnych środowisk zastępczych, oraz w systemie pomocy rodzinom przeżywającym kryzys więzi. Podczas studiów zdobywa wiedzę, kompetencje i umiejętności, które pozwolą podjąć pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ośrodkach prowadzonych przez organizacje społeczne. Ponadto absolwent posiada umiejętność umiejętności praktyczne pozwalające na podjęcie pracy w instytucjach o charakterze interwencyjnym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x