skype wsh radom
rekrutacja online

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Koncepcja studiów

Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adaptacyjnych, instytucjach pomocy i opieki społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, instytucjach profilaktyki społecznej, organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych oraz w zakładach pracy, służbie zdrowia, szkołach (pogotowia pedagogiczne), sądownictwie, domach pomocy społecznej w charakterze wychowawcy, opiekuna, doradcy oraz kuratora sądowego.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • diagnostyka potrzeb społecznych
 • pomoc społeczna wobec różnych kategorii podopiecznych
 • praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole, rodzinie i środowisku
 • metodyka wspomagania rozwoju dziecka w rodzinie
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika rodziny
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • terapia rodzinna
 • systemy opiekuńczo-wychowawcze w Unii Europejskiej
 • prawo rodzinne i opiekuńcze

Absolwenci studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra. Dysponują wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.

Absolwenci uzyskują kompetencje w zakresie:

 • interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych
 • stawiania diagnoz i konstruowania prognoz dotyczących jednostek, grup i społeczności
 • rozwiązywania konkretnych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych
 • prowadzenia zajęć o charakterze pozalekcyjnym i pozaszkolnym z zastosowaniem różnych metod i technik pracy
 • współpracy z instytucjami środowiska lokalnego

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawca potrafią dokonać oceny sytuacji wychowawczej (jednostki, grupy rówieśniczej, placówki) i rozwiązać występujące problemy przy wykorzystaniu środków psychologiczno-pedagogicznych i opiekuńczo-socjalnych (pomoc, opieka, wsparcie, poradnictwo). Pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza może pracować w szkole w charakterze: pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej, a także w charakterze wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, ogrodu jordanowskiego, domu dziecka, bursy, internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu kultury.

2014032p4uuu47t

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x