skype wsh radom
rekrutacja online

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą rodzinie

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, to jedna n najprężniej rozwijających się dziedzin współczesnej pedagogiki. Zapotrzebowanie rynku pracy na pedagogów tej specjalności jest coraz większe.  Wiąże się to bezpośrednio z przeobrażeniami, jakim ulega rodzina, szkoła oraz inne instytucje zajmujące się wychowaniem. Zmiany w strukturze społecznej rodziny oraz grup środowiskowych, grup kulturowych, czy subkulturowych, stawiają przed pedagogiką nowe wyzwania i niejako domagają się konkretnych działań wychowawczych. Liczne sytuacje kryzysowe, jakich doświadcza współczesna rodzina, stają się wyzwaniem dla pedagogiki społecznej o charakterze opiekuńczo – wychowawczym. Polityka społeczna Państwa bardzo mocno akcentuje rodzin i konieczność wsparcia rodziny ze strony instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych. Odpowiadając na potrzeby społeczne samorządów, rodzin, ale zwłaszcza potrzeby ludzi, uwikłanych w trudne sytuacje społeczne o charakterze kryzysowym, przygotowaliśmy nowy program kształcenia na specjalności Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą rodzinie. Absolwenci tej specjalności będą potrafili, identyfikować potrzeby opiekuńcze i wychowawcze w rodzinie. Osoby kończące tą specjalność, będą potrafiły trafnie diagnozować potrzeby rodzin i dzieci. Trafna diagnoza i identyfikacja obszarów wymagających wsparcia, stanie się płaszczyzną działań dla pedagoga wymienionej specjalności.


Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Techniki i metody pracy wychowawczej grupowej
 • Pedagogika rodziny
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Diagnostyka w pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną
 • Trening komunikacji interpersonalnej.
 • Warsztaty pracy z rodziną w kryzysie
 • Interwencja kryzysowa
 • Diagnoza i terapia rodziny
 • Rodzinne i instytucjonalne formy pomocy rodzinie
 • Pomoc społeczna wobec rodziny

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą rodzinie znajdą pracę, jako wychowawcy w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, jako wychowawcy w świetlicach środowiskowych, w ośrodkach pracy z dziećmi i rodziną, w instytucjach pomocy społecznej. Pedagodzy tej specjalności będą mogli pracować w gminnych zespołach interdyscyplinarnych, fundacjach i stowarzyszeniach wspierających rodziny w kryzysie. Osoby kończące studia na tej specjalności będą przygotowane do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, internatach, bursach, schroniskach młodzieżowych, poradniach rodzinnych, szkołach i placówkach pracy z rodziną.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x