skype wsh radom
rekrutacja online

Pedagogika

PEDAGOGIKA

Studia magisterskie

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)


Koncepcja studiów

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest zdobycie wiedzy o możliwościach i ograniczeniach poznania naukowego, zasadach tworzenia teorii edukacyjnych i ich oddziaływania na społeczną rzeczywistość oraz korzyściach płynących ze swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej. Absolwenci nabędą kompetencje metodologiczne, społeczne, komunikacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne i organizacyjne. Posłużą one do rozwiązywania aktualnych problemów osób edukowanych i edukujących się, objętych wsparciem. Program studiów, oprócz przedmiotów specjalnościowych, zawiera przedmioty ogólnopedagogiczne, psychologiczne oraz socjologiczne niezbędne do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia wychowania.


Program studiów magisterskich na kierunku pedagogika obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • Pedagogika ogólna
 • Antropologia kulturowa
 • Logika
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Edukacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia
 • Komunikacja interpersonalna z elementami mediacji
 • Kreowanie postaw przedsiębiorczych
 • Zarządzanie placówkami edukacyjnymi
 • Metodologia badań społecznych
 • Diagnostyka potrzeb społecznych

Perspektywy zawodowe

Studia uczą sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz diagnozowania jakości pracy placówek edukacyjnych. Kształtują także kompetencje doradcze w zakresie udzielania pomocy w wyborze zawodu oraz planowaniu kariery. Absolwenci będą przygotowani nie tylko do aktywności na rynku pracy, ale także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w sferze edukacji. Program kształcenia został opracowany w oparciu o realne potrzeby regionalnego rynku pracy. Studia kształtują umiejętności pozwalające na planowanie własnej praktyki pedagogicznej oraz kierowania placówkami oświatowymi. Studia umożliwiają przygotowanie do pracy na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji pedagogicznych w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, agendach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach oraz fundacjach.

2014032przed4t


 

Specjalności:

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x