skype wsh radom
rekrutacja online

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia magisterskie

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)


Koncepcja studiów

Celem kształcenia studentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia drugiego stopnia jest przekazanie pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie przewidywania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, metod zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowania decyzji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji działań zbiorowych w sytuacjach wyjątkowych, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które zostały wywołane przez klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, ataki terrorystyczne.

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych ważnych dla problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego w różnych jego aspektach, analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem państwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej


Zakres tematyczny kierunku:

 • polityka i strategia bezpieczeństwa,
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • systemy obrony państwa,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu,
 • strategie zapobiegania przestępczości,
 • kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa,
 • zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • bezpieczeństwo procesów logistycznych i informatycznych,
 • międzynarodowa przestępczość zorganizowana,
 • bezpieczeństwo w ruchu lotniczym, w komunikacji i transporcie,
 • międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka,
 • ochrona przed czynnikami masowego rażenia,
 • pozarządowe formy organizacji bezpieczeństwa,
 • metodologia badań nad bezpieczeństwem,
 • współpraca Policji ze społeczeństwem na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

legia akademicka zajęcia praktyczne


Perspektywy zawodowe:

Absolwent będzie cennym kandydatem do pracy w organach administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, w cywilnych portach lotniczych, Policji (w służbie cywilnej), Straży Granicznej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej, Służbach Celnych, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcji Transportu Drogowego czy Formacjach Obrony Cywilnej Kraju.

Ukończenie studiów otwiera także drogę do zatrudnienia w krajowych, europejskich i światowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego, takich jak Biuro Ochrony Rządu, Europejski Urząd Policji, Międzynarodowa Organizacja Policji oraz w strukturach i jednostkach Wojska Polskiego w charakterze pracowników cywilnych, jak również w firmach świadczących usługi z zakresu ochrony osób i mienia.

techniki samoobrona szkolenie nurkowanie


Współpraca z pracodawcami

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrze został opracowany we współpracy z: Mazowiecką Wojewódzką Komendą Policji zs. w Radomiu, Komendą Miejską Policji w Radomiu, Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, Komendą Straży Miejskiej w Radomiu, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Radomiu, Portem Lotniczym „RADOM” S.A., Jednostką Wojskową nr 4938 w Radomiu, Aeroklubem PLL LOT, Aeroklubem Radomskim Lotnisko Piastów, Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu i in.

Patronat nad kierunkiem objęli:

Straż Miejska w Radomiu

20140322strazlogoo
oraz

20140322itdddd
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu 


Specjalności:

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x