skype wsh radom
rekrutacja online

Menedżer Biznesu

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność menadżer biznesu  przygotowuje studentów do pracy w organizacjach różnej wielkości, zarówno  MŚP jak i dużych korporacjach, oraz otwartości na prowadzenie własnej działalności oraz  podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.  Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania pojawiających się problemów. Zdobywa również wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania biznesem, w tym tworzenia biznesplanu, wyboru i realizacji strategii, zarządzania poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstwa (zarzadzania projektami, jakością, marketingiem, finansami, HR, innowacjami oraz budowaniem kontaktów z otoczeniem), prowadzenia analiz i budowania przewagi konkurencyjnej. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak: przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu zarówno osobistego jak i zawodowego.


Wykaz Specjalność obejmuje głównie zagadnienia z zakresu:

  • Koncepcje i style przywództwa
  • Przywództwo a zarządzanie firmą w warunkach niepewności
  • Tworzenie i wdrażanie skutecznych strategii
  • Przywództwo a zaufanie w tworzeniu i zarządzaniu zespołem
  • Metody i techniki wywierania wpływu
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Kierowania zespołem ludzi
  • Zarządzania zmianą
  • Zarządzanie jakością.

Perspektywy zawodowe

Absolwent pozyskuje kompetencje zarówno biznesowe jak i interpersonalne. Kompetencje biznesowe odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem  itp. tworzenie biznesplanu, tworzenie i realizacja strategii, zarządzanie kryzysem w organizacji, zarządzanie projektami, zarządzanie takimi funkcjami przedsiębiorstwa jak marketing, finanse, innowacje, HR). Grupa druga kompetencji, czyli kompetencje  interpersonalne, związane są z zarządzaniem ludźmi i kontaktami z klientami (np. kierowanie zespołem, przywództwo, motywowanie, kreatywność). Absolwent tej specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy jako menedżer i praktyk zarządzania organizacją, zarzadzania zasobami ludzkimi i innymi działami organizacji. W odniesieniu do znajomości mechanizmów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami w różnego typu organizacjach, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym jak i administracyjnym.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x