skype wsh radom
rekrutacja online

Zarządzanie

ZARZĄDZANIE

Studia licencjackie

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)


Koncepcja studiów

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej dla potrzeb biznesu, administracji oraz organizacji społecznych. Studenci w trakcie studiów zdobędą wiedzę i umiejętności z rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania różnymi sferami działalności podmiotów rynkowych oraz optymalnego wykorzystania rzadkich zasobów: ludzkich, rzeczowych i finansowych. Poznają zagadnienia społeczne, prawne i ekonomiczne. W programie studiów wyeksponowana jest problematyka indywidualnej przedsiębiorczości. Ma to służyć przygotowaniu absolwentów do prowadzenia własnego biznesu, a także ukształtowaniu postawy otwartości na zmiany i kreatywności. Równie istotne z punktu widzenia sukcesu na rynku pracy jest ukształtowanie wśród studentów umiejętności zarządzania systemem komunikacyjnym organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań public relations w procesie kształtowania wizerunku firmy. W planie studiów znajdą się przedmioty, takie jak: zachowania organizacyjne, Public Relations w organizacji, materiały i teksty PR, zarządzanie relacjami z klientem, system komunikacji marketingowej firmy. W trakcie zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczeń, warsztatów, seminariów), studenci będą samodzielnie rozwiązywać problemy, współpracować w zespołach, korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć i porządkować wiedzę, organizować i oceniać pracę własną i cudzą, przygotowywać projekty biznesowe, realizować wystąpienia ustne i pisemne dotyczące zagadnień szczegółowych, podejmować inicjatywy twórcze, pełnić różne role zawodowe.

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny. Treści kształcenia obejmują zagadnienia prawnicze oraz przedmioty z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, m.in.:

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Prawo finansowe oraz prawo handlowe i cywilne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo międzynarodowe
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Mikroekonomia oraz makroekonomia
 • Finanse publiczne
 • Marketing oraz badania marketingowe
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Naukę o przedsiębiorstwie
 • Teorię organizacji i zarządzania
 • Metody i techniki zarządzania
 • Rachunkowość finansową i podatkową oraz zarządczą
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie jakością, ryzykiem, innowacjami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie projektami (w tym unijnymi)
 • Organizacja systemów logistycznych

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności i różnych formach organizacyjno-prawnych, jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), organizacjach non-profit, instytucjach unijnych oraz strukturach bezpieczeństwa państwa, a także przygotowują do prowadzenia własnej działalności. Absolwenci potrafią zarządzać firmami rodzinnymi, projektować i wdrażać innowacyjne rozwiązania organizacyjne, pełnić funkcje specjalistów i menedżerów na różnych szczeblach zarządzania. Absolwenci mogą również podjąć studia drugiego stopnia na tym samym, bądź pokrewnych kierunkach.


Specjalności:

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x