skype wsh radom
rekrutacja online

Zabezpieczenia i windykacja w obrocie gospodarczym

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Studia w ramach specjalności zabezpieczenia i windykacja w obrocie gospodarczym umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej przymusowego realizowania różnego rodzaju tytułów wykonawczych. Zwłaszcza w czasach niezbyt dobrej koniunktury gospodarczej bardzo często pojawiają się problemy w realizowaniu płatności pomiędzy podmiotami gospodarczymi, powstają tzw. zatory płatnicze. Wiele podmiotów, aby przetrwać na rynku, musi podejmować działania bądź w celu egzekwowania przysługujących mu należności, bądź w celu zabezpieczenia możliwości egzekwowania tych roszczeń w przyszłości. Z tego względu, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, istnieje potrzeba zatrudniania dobrych specjalistów, którzy będą sprawnie poruszali się we wskazanej wyżej problematyce. W szczególności podmioty, których kondycja finansowa nie jest zbyt dobra, muszą podejmować efektywne działania w celu egzekucji własnych roszczeń lub ich skutecznego zabezpieczenia celem uniknięcia sytuacji, w której dłużnik okaże się niewypłacalny. Specjalność zabezpieczenia i windykacja w obrocie gospodarczym stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w tym zakresie oraz docierające zewsząd sygnały, iż wiele problemów praktycznych powstaje w związku z koniecznością przymusowego egzekwowania wierzytelności.

 

Studia w ramach specjalności koncentrują się na zagadnieniach dotyczących m.in.:

  • ogólnych kwestii związanych z problematyką zabezpieczenia i windykacji
  • tytułów egzekucyjnych i wykonawczych, różnic pomiędzy nimi i znaczenia z punktu widzenia prowadzenia egzekucji
  • procedur związanych z uzyskiwaniem dokumentów niezbędnych do prowadzenia egzekucji, zarówno na etapie sądowym, jak i po uzyskaniu orzeczenia sądowego
  • przesłanek i procedur pozwalających na uzyskanie tytułu zabezpieczającego, umożliwiającego zabezpieczenie majątku dłużnika celem przeprowadzenia z niego egzekucji po zakończeniu postępowania sądowego i uzyskaniu tytułu wykonawczego
  • zagadnień nastręczających problemy praktyczne zarówno w postępowaniu zabezpieczających, jak i egzekucyjnym

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci tej specjalności będą mieli możliwość zatrudnienia w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych, albowiem niemal każdy z nich miewa problemy z egzekucją swoich należności. Skuteczna egzekucja bardzo często musi być poprzedzona właściwie przeprowadzonym postępowaniem zabezpieczającym. Absolwenci tej specjalności, jako pracownicy, zgodnie z art. 87 §2 Kodeksu postępowania cywilnego będą mogli występować jako pełnomocnicy swoich pracodawców i dzięki zdobytej wiedzy w praktyce wykorzystywać zdobyte w trakcie studiów umiejętności. Studia na tej specjalności będą również bardzo przydatne dla osób, które zdecydują się na prowadzenia własnej działalności gospodarczej i to bez względu na dziedzinę.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x