skype wsh radom
rekrutacja online

Turystyka międzynarodowa

Koncepcja studiów

Specjalność turystyka międzynarodowa obejmuje wiedzę o międzynarodowym rynku turystycznym, przekształceniach i rosnących wymaganiach w tym zakresie, jakie stanęły przed turystyką międzynarodową w warunkach swobodnego przekraczania granic oraz intensyfikacji wymiany gospodarczej, przepływu osób i kapitału. Celem studiów na tej specjalności jest wykształcenie specjalistów w zakresie organizacji i obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi. Student zapoznaje się z nowoczesnymi metodami organizacji i zarządzania w gospodarce turystycznej, uwarunkowaniami rozwoju i mechanizmami funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w wymiarze międzynarodowym. Zdobywa umiejętności planowania i realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi turystyki zagranicznej oraz uczy się kierowania nimi. Program studiów przewiduje przedmioty w zakresie prawa, kultury i historii sztuki. Podczas zajęć warsztatowych studenci opracowują strategie działania na zagranicznych rynkach turystycznych.

Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • obsługi i organizacji międzynarodowego ruchu turystycznego
 • funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych
 • prawa turystycznego
 • gospodarki turystycznej
 • zagranicznych rynków turystycznych
 • geografii turystycznej świata
 • marketingu w gospodarce turystycznej
 • regionów turystycznych w Polsce i na świecie
 • polityki Unii Europejskiej w zakresie turystyki i rekreacji
 • podstaw hotelarstwa
 • agroturystyki

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności będzie merytorycznie oraz praktycznie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i firmach turystycznych zajmujących się obsługą międzynarodowego ruchu turystycznego, kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym. Będzie posiadał wiedzę niezbędną do prowadzenia działań w zakresie organizacji i animacji imprez turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych. Zyska kompetencje umożliwiające zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za rozwój turystyki, jak również w polskich i zagranicznych instytucjach obsługi ruchu turystycznego, biurach i agencjach turystycznych.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x