skype wsh radom
rekrutacja online

Psychologia sądowa i penitencjarna

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Studenci, którzy zdecydują się na wybór tej specjalności, posiądą wiedzę psychologiczną przygotowującą ich do podjęcia współpracy z policją i wymiarem sprawiedliwości. Poznają przyczyny i uwarunkowania zachowań przestępczych. Zdobędą umiejętności diagnozowania sądowego i penitencjarnego, a także poznają sposoby zapobiegania zachowaniom przestępczych.
Program studiów obejmuje opiniowanie psychologiczno-sądowe, np.: o niepoczytalności, ubezwłasnowolnieniu, ocenę wiarygodności zeznań świadków i wyjaśnień osób podejrzanych, problematykę resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności. Ponadto studenci zdobywają wiedzę w zakresie typowania sprawców przestępstw profilowania) oraz kształcą umiejętności mediacji i negocjacji.

Studia w ramach specjalności opierają się na tematach z następujących obszarów:

 • diagnozowanie sądowe i penitencjarne
 • psychologiczne metody badania sądowego
 • opiniowanie sądowe dorosłych sprawców przestępstw
 • opiniowanie nieletnich sprawców czynów karalnych
 • opiniowanie psychologiczno-sądowe w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych
 • psychologia penitencjarna
 • resocjalizacja i terapia sprawców przestępstw w warunkach otwartych i w zakładach zamkniętych
 • wiarygodność zeznań świadków
 • patologie społeczne
 • zaburzenia zachowania
 •  negocjacje i mediacje
 • psychoprofilaktyka społeczna

wsh7774444477

Perspektywy zawodowe

Specjalność adresowana jest do tych, którzy zamierzają współpracować z policją, sądami i więziennictwem. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w oddziałach psychiatrii sądowej, w kuratorskiej służbie sądowej, w zakładach karnych, aresztach śledczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach i zakładach poprawczych, w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych i świetlicach socjoterapeutycznych. Ponadto przygotowany jest do pracy w instytucjach i ośrodkach związanych z profilaktyką zachowań ryzykownych, w ośrodkach pomocy społecznej w zakresie poradnictwa postpenitencjarnego, w centrach pomocy rodzinie i w ośrodkach wczesnej interwencji.

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x