skype wsh radom
rekrutacja online

Psychologia kliniczna

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem studiów na tej specjalności jest przekazanie gruntownej wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności w zakresie rozpoznawania i zapobiegania różnorodnym zaburzeniom psychicznym w wymiarze jednostkowym i społecznym.
Studenci zapoznawani są z uwarunkowaniami i mechanizmami kształtowania się zaburzeń zachowania, osobowości czy też chorób psychicznych. Podczas studiów przekazywana jest wiedza dotycząca zarówno czynników stymulujących, jak i blokujących rozwój psychiczny i funkcjonowanie psychospołeczne człowieka. Studenci nabywają umiejętności udzielania podstawowej pomocy osobom w różnym wieku, niepotrafiącym samodzielnie rozwiązać swoich kłopotów życiowych. Poznają zasady psychoprofilaktyki, psychoterapii i rehabilitacji psychologicznej.


Program studiów w ramach specjalności koncentruje się m.in. na:

 • psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
 • psychologii klinicznej człowieka dorosłego
 • psychologii klinicznej chorób somatycznych
 • neuropsychologii
 • niepełnosprawności umysłowej
 • psychoseksuologii
 • psychologii uzależnień
 • stresie i jego przezwyciężaniu
 • psychodiagnostyce
 • poradnictwie psychologicznym
 • psychoterapii
 • rehabilitacji psychologicznej
 • interwencji kryzysowej
 • psychologii zdrowia
 • psychoprofilaktyce

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi doświadczającymi różnorodnych problemów natury psychologicznej. Zdobyta wiedza i umiejętności stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia w zakładach opieki leczniczej, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologicznych, fundacjach przeciwdziałających patologiom społecznym, organizacjach samopomocowych związanych z opieką społeczną, ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, domach pomocy społecznej, w opiece paliatywnej. Absolwent specjalności psychologia kliniczna może także podjąć pracę w ramach prywatnej praktyki psychologicznej.

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x