skype wsh radom
rekrutacja online

Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność ta zakłada kształcenie szerokoprofilowe, tj. takie przygotowanie absolwentów, które daje możliwość zatrudnienia w przyszłym ?szerokim polu zawodowym?, odniesionym do różnorodnych zadań środowiskowych, wobec jednostek, grup, instytucji oraz szerszych zbiorowości. Specjalność ta zakłada również interdyscyplinarność, tj. dostarczenie studentom możliwie szerokich kompetencji (zarówno sprawozdawczych, jak i sprawczych) w wielu dziedzinach wiedzy, pedagogiki, socjologii i psychologii po profilaktykę społeczną i zdrowotną, elementy psychoterapii, socjoterapii i różnorodne formy pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, a także z rodziną i grupami społecznymi oraz zajęcia korekcyjne i kompensacyjne. Planuje się także aktywne kształcenie, czyli skupienie uwagi zarówno na doborze treści, jak i metod oraz form kształcenia na utylitarnej stronie przekazywanej wiedzy, przy jednoczesnej marginalizacji kształcenia czysto erudycyjnego (duży nacisk na zajęcia warsztatowe, kreowanie i kształtowanie relacji personalnych jako podstawy pracy pedagoga). Tak zarysowany model sylwetki absolwenta, posiadanie niejako dwóch komplementarnych specjalności, stwarza większe możliwości zatrudnienia na ograniczonym często rynku pracy. Jest to jeden z niewielu kierunków kształcenia, który konsekwentnie i w szerokim zakresie obok umiejętności metodycznych rozwija również kompetencje interpersonalne u przyszłych nauczycieli.

Studia w ramach specjalności koncentrują się głównie na wiedzy z zakresu:

 • treningu interpersonalnego
 • technik pracy grupowej
 • psychologii wychowawczej
 • edukacji alternatywnej
 • metodyki pracy w wybranych instytucjach życia społecznego
 • pedagogiki twórczości
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
 • psychoprofilaktyki
 • zagadnień integracji europejskiej
 • komunikacji społecznej
 • warsztatów animacji społecznej
 • warsztatów technik automodyfikacji
 • mediacji społecznych

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy zarówno w roli aktywnego animatora życia społecznego, kompetentnego w zakresie kształtowania środowiska wychowawczego, tj. pedagoga społecznego, jak również będzie posiadał wstępne przygotowanie, do podejmowania działań profilaktycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych z dziećmi, młodzieżą i rodziną, tj. pedagoga terapeuty. Absolwent może pracować zarówno w placówkach oświatowych (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne), pełnić funkcję pedagoga szkolnego, instruktora Warsztatów Terapii Zajęciowej, jak i w placówkach pozaoświatowych (kluby bezrobotnych i poszukujących pracy, działalność osiedlowa, ośrodki profilaktyki społecznej i pracy z rodzina zagrożoną).

 Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna studia

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x