skype wsh radom
rekrutacja online

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią zajęciową

Koncepcja studiów w ramach specjalności

W ostatnich latach pedagogika opiekuńczo – wychowawcza coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w obszarze działania społecznego w bardzo szerokich kręgach oddziaływań. Przeobrażenia, jakie zachodzą w poszczególnych kręgach społecznych, zajmujących się opieką, wychowaniem, terapią stają się wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki. Polityka społeczna Państwa bardzo mocno akcentuje potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Jednocześnie wzrasta świadomość wsparcia społecznego dla środowisk borykających się z problemem niepełnosprawności, zarówno w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym. Odpowiadając na potrzeby rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz samych osób z niepełnosprawnością przygotowaliśmy nowy program kształcenia na specjalności Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią zajęciową.  Absolwenci tej specjalności będą potrafili, identyfikować potrzeby opiekuńcze i wychowawcze w odniesieniu do osób i środowisk z niepełnosprawnością, będą przygotowani do tego by planować i organizować pracę opiekuńczą wychowawczą i terapeutyczną w odniesieniu do poszczególnych kategorii podopiecznych, uzyskają kompetencje do prowadzenia zajęć o charakterze wychowawczym, opiekuńczym i terapeutycznym, uwzględniając specyficzne potrzeby wychowanków i ich rodzin, będą przygotowani do tego, aby świadomie podejmować działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, nauczą się, nowoczesnych metod przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na stan zdrowia osób pozostających pod opieką i będących w procesie wychowawczym z uwagi na deficyty rozwojowe, będą świadome inicjować i moderować współpracę międzypokoleniową oraz działania społeczne i na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.


Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Techniki i metody pracy wychowawczej grupowej
  • Metodyka pracy terapeuty zajęciowego
  • Diagnostyka psychologiczna w działaniach opiekuńczo-wychowawczych
  • Diagnostyka w pracy terapeutycznej
  • Metodyka pracy indywidualnej i grupowej w pracowniach terapeutycznych
  • Trening komunikacji interpersonalnej.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią zajęciową, znajdą pracę, jako wychowawcy w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, jako wychowawcy w świetlicach środowiskowych, instytucjach pomocy społecznej, mogą pełnić funkcję instruktorów i animatorów zajęć pozaszkolnych w organizacjach społecznych. Osoby kończące studia na tej specjalności będą przygotowane do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej i punktach wspierania rodzin zastępczych oraz jako konsultanci w ośrodkach adopcyjnych.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x