skype wsh radom
rekrutacja online

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i senioralna

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Studia na specjalności Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i senioralna  umożliwiają zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci i młodzieży oraz poznanie mechanizmów i zaburzeń funkcjonowania człowieka w środowisku rodzinnym i społecznym. Studenci wzbogacą i rozwiną także umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów osób starszych oraz pomocy w utrzymywaniu wysokiej jakości ich życia poprzez aktywizację społeczną i kulturalną. Student wyposażony zostaje w podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania, pracy opiekuńczej oraz umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową. Proces kształcenia akcentuje również praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania wiedzy i kompetencji w zakresie tworzenia własnego warsztatu metodycznego.


Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • pedagogika opiekuńcza,
 • psychologia,
 • metodyka  pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • obszary i formy pracy z seniorami,
 • umiejętności wychowawcze.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA I SENIORALNA mogą być zatrudnieni jako :

 • doradca/konsultant w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej i środkach wsparcia społecznego,
 • wychowawca/instruktor w instytucji wychowania pozaszkolnego,
 • wychowawca w instytucjach pomocy społecznej,
 • pracownik ośrodka interwencji kryzysowej,
 • wychowawca w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,
 • wychowawca w placówkach i ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych,
 • instruktor w organizacji pozarządowej – stowarzyszeniu, fundacji,
 • streetworker,
 • może także zaplanować swoją własną przyszłość i otworzyć rodzinną formę pieczy zastępczej,
 • instruktor w państwowych i prywatnych domach opieki w Polsce i za granicą,
 • instruktor w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
 • instruktor w domach seniora,
 • instruktor w dziennych domach pomocy społecznej,
 • instruktor w instytucjach i projektach służących aktywizacji i edukacji seniorów, tj. uniwersytety trzeciego wieku, akademie seniora, klub seniora itp.
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x