skype wsh radom
rekrutacja online

Pedagogika

PEDAGOGIKA

Studia licencjackie

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)


Koncepcja studiów

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku pedagogika jest przygotowanie kadr do prowadzenia działalności oświatowej, organizacyjnej, terapeutyczno – rehabilitacyjnej i socjalnej. Student w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu nauk pedagogicznych, w tym m.in.: profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego i pedagogiki pracy, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i pracy socjalnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Studia umożliwiają organizowanie oraz prowadzenie pracy wychowawczej i dydaktycznej, kierowanie zespołami ludzkimi i placówkami oświatowymi, a także rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jednostek, grup i społeczności. Student posiądzie wiedzę, dotyczącą funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, oraz zasad tworzenia i finansowania projektów i programów edukacyjnych. Całość kształcenia uzupełniają obowiązkowe praktyki w instytucjach i placówkach oświatowych.


Studia na kierunku pedagogika koncentrują się głównie na wiedzy z zakresu:

 • psychologii
 • socjologii
 • filozofii
 • teoretycznych podstaw wychowania
 • dydaktyki
 • pedagogiki społecznej
 • pedagogiki specjalnej
 • pracy socjalnej
 • patologii społecznych i resocjalizacji
 • marketingu usług dydaktycznych, pedagogiki pracy
 • pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku – pedagogika – przygotowany jest do pracy w szkolnictwie, w placówkach oświatowo – wychowawczych, poradniach specjalistycznych, przedsiębiorstwach, placówkach służby zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej i pedagogicznej, sądownictwie. Dyplom potwierdza uzyskanie kwalifikacji, umożliwiających zatrudnienie w służbach resocjalizacyjnych (zakłady karne, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich), instytucjach o charakterze interwencyjnym (policja, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka), opiekuńczych (pogotowia opiekuńcze, ośrodki adopcyjne, świetlice szkolne i środowiskowe, domy opieki) i terapeutycznych (ośrodki terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne). Ponadto absolwent tego kierunku może pracować we wszelkich instytucjach rządowych, pozarządowych i samorządowych, zajmujących się edukacją, wychowaniem, profilaktyką społeczną oraz reorientacją zawodową i szkolną, zależnie od wybranej przez siebie specjalności zawodowej.


Specjalności:

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x