skype wsh radom
rekrutacja online

Psychokryminologia

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność Psychokryminologia ma charakter interdyscyplinarny – łączy wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. psychologii, kryminalistyki, kryminologii, socjologii i prawa. Studia te pozwalają poznać przyczyny, dla których ludzie popełniają przestępstwa, a także sposoby zapobiegania powrotowi do przestępstwa osób skazanych. Jednocześnie studenci poznają psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw oraz sposoby udzielania psychologicznej i prawnej pomocy pokrzywdzonym. Ponadto, studia przybliżają specyfikę działania służb mundurowych (policja, służba więzienna) i innych podmiotów pracujących ze sprawcami i ofiarami przestępstw.


Ukończenie specjalności pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

– metod profilowania nieznanych sprawców przestępstw,

– metod mediacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych,

– pomocy psychologicznej dla ofiar przestępstw,

– wiedzy psychologicznej w praktyce sądowej i penitencjarnej

– przesłuchiwania świadków i podejrzanych,

– oddziaływań resocjalizacyjnych wobec skazanych,

– podejmowania działań profilaktycznych lub korekcyjnych,

– czynnika ryzyka wykorzystania seksualnego osób małoletnich i dorosłych oraz ich prewencji,

– diagnozy, a także podejmowania działań profilaktycznych lub korekcyjnych wobec osób przejawiających zaburzenia funkcjonowania społecznego i niedostosowanych społecznie.


Perspektywy zawodowe

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiowania są pożądane w takich podmiotach gospodarczych i instytucjach, jak: służby mundurowe, w szczególności policja, służba więzienna, itp., instytucje pomocy społecznej (np. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, centra pomocy rodzinie), instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości, np. zespoły kuratorskiej służby sądowej (w charakterze kuratora społecznego), czy też w charakterze mediatora sądowego, instytucje udzielające pomocy dzieciom i młodzieży, zagrożonej lub doświadczającej niedostosowania społecznego (np. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, ośrodki socjoterapii), sektor ochrony osób i mienia.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x