skype wsh radom
rekrutacja online

Prewencja przestępczości i polityka socjalna

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem tej specjalności jest przygotowanie studentów do pracy na rzecz jednostek i grup społecznych potrzebujących ochrony, działań zapobiegawczych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wymagających wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego, czy resocjalizacyjnego. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające rozpoznawać czynniki stwarzające ryzyko wystąpienia zjawiska patologii społecznej, sytuacji kryzysowej oraz podjąć właściwie działania prewencyjne i interwencyjne.


Program kształcenia na specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

– socjologia i metody badań socjologicznych
– socjologia grup społecznych
– konstytucyjne zasady ochrony praw człowieka i obywatela
– polityka społeczna
– patologie społeczne
– etiologia przestępczości
– prewencja przestępczości
– kształtowanie umiejętności wychowawczych
– kształtowanie umiejętności psychologicznych
– mechanizmy wpływu społecznego
– podstawy socjoterapii
– praca socjalna


Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć pracę w służbach mundurowych m.in. w instytucjach organów ścigania (zakładach karnych, aresztach śledczych, wydziałach prewencyjnych policji) i jednostkach resortu sprawiedliwości (sądach, ośrodkach interwencji kryzysowej), w straży miejskiej oraz organizacjach pozarządowych mających w swoich celach statutowych przeciwdziałanie patologiom społecznym (fundacje i stowarzyszenia). Absolwenci są także przygotowani do pracy w poradniach wychowawczo-zawodowych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Mogą również pracować w ?telefonach zaufania?, ośrodkach pomocy społecznej oraz instytucjach samorządowych zajmujących się problemami socjalnymi mieszkańców (m.in. jako wychowawcy uliczni – streetworkerzy).

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x