skype wsh radom
rekrutacja online

Kryminologia sądowo – penitencjarna

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Studia na tej specjalności przygotowują specjalistów w zakresie optymalizacji działań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej, readaptacji społecznej więźniów i pomocy postpenitencjarnej, a także pomocy ofiarom przestępstw. Studenci poznają strukturę i funkcjonowanie sądów powszechnych oraz uprawnienia, obowiązki i metody pracy kuratorów zawodowych (rodzinnych i dla dorosłych) oraz kuratorów społecznych.


Studia na tej specjalności obejmują m.in. takie zagadnienia, jak:

– funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości
– prawo karne materialne
– prawo penitencjarne
– prawo wykroczeń
– regulacje prawne dotyczące funkcjonowania policji
– prewencja przestępczości
– system pomocy ofiarom przestępstw
– niedostosowanie społeczne jednostki we współczesnym świecie
– mechanizmy wpływu społecznego
– negocjacje i mediacje
– postępowanie w sprawach nieletnich
– metodyka pracy kuratora sądowego
-? podstawy socjoterapii


Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w służbach mundurowych, w szczególności służbie więziennej, a także w policji, straży granicznej, służbie celnej, straży miejskiej oraz placówkach prewencyjnych, a także w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości i administracji: sądownictwie, prokuraturze, starostwach powiatowych (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Centra Interwencji Kryzysowej). Zdobyte podczas studiów kompetencje pozwalają również podjąć pracę w organizacjach pozarządowych i instytucjach wsparcia psychologicznego osób pokrzywdzonych. Absolwenci są przygotowani do pracy socjoterapeutycznej, prowadzenia mediacji i negocjacji, pełnienia funkcji kuratora.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x