skype wsh radom
rekrutacja online

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych to specjalność, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym. Polega ona na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu działań w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Adresowana jest do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym. Skierowana jest także do kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W programie studiów istotną rolę odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, podczas których studenci, poprzez analizy przypadków opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne itp., nabywają umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Absolwenci prezentowanej specjalności będą w pełni przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Program studiów w ramach specjalności obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • zarządzanie kryzysowe
 • infrastruktura krytyczna
 • współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • bezpieczeństwo państwa
 • zarządzanie w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach
 • informacyjne wspomaganie zarządzania kryzysowego
 • narodowy i sojuszniczy system reagowania kryzysowego
 • ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • prawo stanów nadzwyczajnych
 • podstawy prawne zarządzania kryzysowego
 • koncepcje zarządzania
 • decyzje w zarządzaniu
 • obrona cywilna kraju
 • planowanie cywilne

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w wydziałach lub sztabach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli, w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i Policji, formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x