skype wsh radom
rekrutacja online

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Zarządzanie kryzysowi ochrona ludności to specjalność, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym. Polega ona na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu działań w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Adresowana jest do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym. Skierowana jest także do kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W programie studiów istotną rolę odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, podczas których studenci, poprzez analizy przypadków opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne, itp., nabywają umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Absolwenci prezentowanej specjalności będą w pełni przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).


Program studiów w ramach specjalności obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • koncepcje zarządzania kryzysowego
 • infrastruktura krytyczna
 • współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • zarządzanie w sytuacjach nadzwyczajnych
 • informacyjne wspomaganie zarządzania kryzysowego
 • narodowy i sojuszniczy system reagowania kryzysowego
 • ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • stosowanie prawa w stanach nadzwyczajnych
 • obrona cywilna
 • planowanie cywilne

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w wydziałach lub sztabach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli, w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i Policji, formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x