skype wsh radom
rekrutacja online

Bezpieczeństwo ekologiczne

Koncepcja studiów

Głównym celem studiów w specjalności Bezpieczeństwo ekologiczne jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej prawnych, organizacyjnych i społecznych aspektów bezpieczeństwa ekologicznego, zrównoważonego rozwoju i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Absolwent tej specjalności podniesie swoje kwalifikacje w zakresie sprawnego posługiwania się przepisami prawa i przestrzegania obowiązujących w Unii Europejskiej standardów oraz trendów proekologicznych,  zabezpieczających ochronę interesów państwowych, publicznych i prywatnych. Ukończenie studiów ułatwi prawidłowe wykonywanie czynności zawodowych i ograniczy zachowania sprzeczne z wymogami prawa. To z kolei podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy, jako specjalistów w bardzo aktualnej i pożądanej obecnie dziedzinie życia społecznego.


Ukończenie specjalności pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

– polityki ekologicznej,

– gospodarki energetycznej i odnawialnych źródeł  energii,

– gospodarki przestrzennej w ochronie środowiska,

– gospodarki odpadami,

– gospodarki wodno-ściekowej,

– ochrony powietrza,

– ochrony gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych,

– roli i zadań audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego,

– optymalizacji przedsięwzięć EKO


Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo ekologiczne mogą podjąć pracę w charakterze pracownika i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania procesami proekologicznymi. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Absolwenci specjalności mogą być niezależnymi specjalistami  z dziedziny zarządzania ochroną przyrody i monitoringu środowiska. Mogą prowadzić własną działalność lub funkcjonować jako doradcy wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów czy prezesów firmy.

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x