skype wsh radom
rekrutacja online

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia licencjackie

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)


Koncepcja studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie przewidywania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, metod zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Studenci zostaną również przygotowani do podejmowania decyzji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji działań zbiorowych w sytuacjach wyjątkowych, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, które zostały wywołane przez klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, ataki terrorystyczne.

Podczas studiów studenci nabędą wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, umiejętności analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa kraju na skalę globalną, państwową, regionalną i lokalną.


Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne obejmują m. in. zagadnienia:

 • bezpieczeństwo państwa, w tym różne jego aspekty
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
 • ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w państwie
 • przeciwdziałanie terroryzmowi
 • zwalczanie przestępczości
 • prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne otrzymują przygotowanie do pracy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Portach Lotniczych, Straży Miejskiej, Służbach Celnych, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei – w sektorze publicznym i prywatnym – w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób, mienia i informacji. Będą przygotowani do wykonywania różnych funkcji w formacjach Obrony Cywilnej i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym, organach i agendach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych, mediach elektronicznych, firmach prywatnych, a także jako specjaliści od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Wykształcenie zdobyte podczas studiów na tym kierunku otwiera także drogę do zatrudnienia w krajowych, ale także europejskich i światowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Europejskim Urzędzie Policji, Międzynarodowej Organizacji Policji), także w strukturach Wojska Polskiego, w charakterze pracowników cywilnych oraz firmach świadczących usługi z zakresu ochrony osób i mienia.

Dzięki podpisanym porozumieniom z: Komendą Główną Policji, Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego w Radomiu, Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”, Spółką ACS oraz Strażą Miejską w Radomiu, oferta studiów w WSH na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom pracy w strukturach różnych służb mundurowych  naszego regionu, jak również w rozbudowującym się porcie lotniczym w Radomiu.


Specjalności:

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x