skype wsh radom
rekrutacja online

Administracja usług społecznych i socjalnych

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność przygotowuje studentów do pracy w organach administracji publicznej zajmujących się pomocą społeczną, edukacją, ochroną zdrowia, kulturą, nauką, infrastrukturą komunalną, gospodarką mieszkaniowa, sportem, turystyką, mediami publicznymi, łącznością oraz gospodarowaniem informacjami. Administracja świadcząca jest jedną z funkcji administracji publicznej, która zajmuje się świadczeniami jej wiodącą rolą jest zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych ludzi i organizowanie usług w dziedzinie infrastruktury komunalnej, oświaty, kultury, w sferze socjalnej.

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich oraz możliwości dochodzenia ich ochrony, systemu świadczeń socjalnych w RP oraz  w wybranych krajach UE. Nabędą wiedzę dotyczącą: organizacji i funkcjonowania form i systemów opieki zdrowotnej w Polsce. Zapoznają się ze strukturą systemu pomocy społecznej,  zasadami udzielania świadczeń pomocy społecznej czy obowiązkami osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną oraz z programami unijnymi skierowanymi do administracji świadczącej. Poznają problematyką rynku pracy i instytucje rynku pracy, podstawowe pojęcia związanymi z rehabilitacją społeczną i zdrowotną oraz czynnikami warunkującymi skuteczność rehabilitacji społecznej i zdrowotnej. Posiądą wiedzę w zakresie podstaw prawnych opieki nad dzieckiem, akty prawa międzynarodowego i polskiego w odniesieniu do opieki zastępczej nad dzieckiem i system opieki zastępczej w odniesieniu do konwencji o prawach dziecka. Ponadto pojęcie systemu oświaty, źródła prawa oświatowego. Kształtowanie analitycznego spojrzenia na prawo pracy oraz analizę ubezpieczeń społecznych na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, obowiązków zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych.


Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • System pomocy społecznej w prawie polskim
 • Konstytucyjne gwarancje praw obywateli
 • Emerytury, renty, świadczenia socjalnej w UE
 • Organizacja i formy opieki zdrowotnej
 • Pomoc społeczna w poszczególnych krajach UE
 • Programy unijne skierowane do administracji świadczącej
 • Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy
 • Rehabilitacja społeczna i zdrowotna
 • System opieki zastępczej nad dzieckiem
 • System oświaty
 • System pomocy społecznej w prawie polskim
 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy w MOPS-ach, GOPS-ach, Ośrodkach i domach kultury, Ośrodkach aktywizacji zawodowej, Ośrodkach rehabilitacyjnych Urzędach pracy, Domach Pomocy Społecznej, Domach dziecka, Przedszkolach, Ogniskach edukacyjnych, będzie również przygotowany do podjęcia starań do utworzenia rodziny zastępczej.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x