skype wsh radom
rekrutacja online

Administracja

ADMINSITRACJA 

Studia licencjackie

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)


Koncepcja studiów

Przemiany ustrojowe i gospodarcze stworzyły zapotrzebowanie na specjalistów nowego typu ? takich, którzy sprostają nowym wyzwaniom stojącym przed instytucjami oraz przed administracją. Studia na kierunku administracja pozwolą na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa oraz na zapoznanie się z zasadami organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Studenci będą przygotowani do podjęcia pracy zarówno w administracji samorządowej, rządowej, jak i europejskiej. Mogą zajmować stanowiska kierownicze, doradcze oraz wykonawcze. Wiedza zdobyta na tym kierunku będzie bardzo cenna również dla osób, które zdecydują się na założenie własnej działalności gospodarczej, gdyż znacząco ułatwi ona kontakty z różnymi urzędami, a także pozwoli na współpracę z jednostkami administracji przy realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych. Program nauczania łączy elementy wiedzy ogólnoadministracyjnej i menedżerskiej z określonymi umiejętnościami zawodowymi. Został on tak skonstruowany, aby miał charakter uniwersalny i odpowiadał najlepszym standardom, wypracowanym przez uniwersytety europejskie.


Studia obejmują wiedzę  z zagadnień takich jak m.in.:

 • prawo administracyjne i postępowanie administracyjne
 • publiczne prawo gospodarcze
 • prawo konstytucyjne
 • organizacja i ustrój samorządu terytorialnego
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • historia administracji
 • nauka o administracji
 • funkcjonowanie instytucji UE i organizacji międzynarodowych
 • legislacja administracyjna
 • ochrona własności intelektualnej
 • finanse publiczne i prawo finansowe

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku administracja przygotowują studentów do pracy w jednostkach administracji rządowej, administracji samorządowej, organizacjach pozarządowych, jednostkach współpracujących z administracją publiczną lub wykonujących zadania zlecone, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach międzynarodowych w tym Unii Europejskiej, firmach doradczych, pracujących na rzecz administracji rządowej i samorządowej.


Specjalności:

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x