skype wsh radom
rekrutacja online

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia jednolite magisterskie

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)


Koncepcja studiów

Koncepcja studiów

Jednolite studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  realizowane w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu uwzględniają wszystkie standardy określone w  ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna, to jedyne studia, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Od nowego roku akademickiego 2019/2020 pozwolenie na prowadzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela mają wyłącznie Uczelnie, które spełniają warunki prawne określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu posiada uprawnienia i spełnia warunki niezbędne do prowadzenia studiów na Pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W toku studiów student poznaje problematykę rozwoju dzieci, uczy się obserwować i analizować kontekst społeczno-kulturowy przebiegu rozwoju oraz zdobywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne umożliwiające organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu oraz  klasach 1-3 szkoły podstawowej i nabywa  kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Uczelnia zapewnia nie tylko kadrę składającą się z uznanych praktyków, ale także stawia na praktyczność nauczania. Student Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ma możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych organizowanych w Pracowni Pedagogiki i Wczesnoszkolnej   dzięki czemu jest lepiej przygotowany do pierwszych praktyk w szkołach i  przedszkolach.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

Dydaktyka nauczania zintegrowanego w przedszkolu

Dydaktyka nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej

Kształtowanie umiejętności wychowawczych w przedszkolu

Kształtowanie umiejętności wychowawczych w edukacji wczesnoszkolnej

Metodyka edukacji (polonistycznej, muzycznej, technicznej, zdrowotnej itp.)

Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka

Trening efektywnego uczenia się

Psychologiczno – pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego

Zabawa w rozwoju poznawczym dziecka

Rozwijanie ekspresji teatralnej dziecka

 Perspektywy zawodowe

Absolwent tego kierunku jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich  można podjąć studia III stopnia (doktoranckie)  lub studia podyplomowe zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Co się dzieje na kierunku:

 

 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x