skype wsh radom
rekrutacja online

Władze Uczelni

ekielskaREKTOR
prof. WSH –  dr Elżbieta Kielska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku teoria ekonomii. Doktorat obroniła w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu historii edukacji.

 Dr Elżbieta Kielska ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii oraz propedeutyki wiedzy ekonomicznej dla nauczycieli w Szkole Głównej Handlowej. Jest nauczycielem dyplomowanym oraz była doradcą metodycznym przedmiotów ekonomicznych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym oraz Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Posiada III stopień specjalizacji nauczycielskiej w zakresie nauczania przedmiotów społeczno-ekonomicznych. Odbyła liczne kursy doskonalące z zakresu technologii kształcenia oraz metodyki nauczania przedsiębiorczości. Od wielu lat jest nauczycielem akademickim, prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, Politechnice Radomskiej oraz obecnie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Dr Elżbieta Kielska jest członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Posiada dorobek naukowy z zakresu dydaktyki oraz historii edukacji. Od 2005 roku pełniła funkcję Dziekana Wydziału Dziennikarstwa, a w 2007 roku otrzymała mianowanie na Rektora Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

gmajKANCLERZ
prof. WSH – dr Gerard Paweł Maj

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia na kierunku Dziennikarstwo ukończył w 1994 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2001 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 Kanclerz Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu od 1998 roku czyli od początku jej istnienia. Ponadto publicysta ekonomiczny w warszawskim Wydawnictwie Ad Novum (1996-1997), pełnomocnik zarządu RZPS Radoskór SA w Radomiu (1997-1998), członek zarządu i koordynator regionalny Stowarzyszenia „Edukacja Dla Przedsiębiorczości” z siedzibą w Krakowie (2006-2010), koordynator regionalny programu „Szkoła Giełdowa”- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (1999-2011), Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie (1997-1998), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II (2002-2004), Uniwersytecie Warszawskim (2005). Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z zarządzaniem komunikacją marketingową. Prywatnie ojciec trzech synów: Eryka, Oskara i Gerarda. Pasjonat nurkowania technicznego.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

dr Emilia Żuchowska – Kotlarz

Doktor nauk technicznych. Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie ukończyła magisterskie studia doktoranckie 3-go stopnia. Laureatka edycji tytułu Kobiety Przedsiębiorczej w regionie radomskim (2016). Posiada doświadczenie zawodowe jako Manager, ekspert gospodarczo-biznesowy i wykładowca. Jest specjalistka z zakresu nowych materiałów i technologii, ekspertką ds. funduszy europejskich i analiz gospodarczo-biznesowych w ramach PO IG, PO IR, PO WER oraz innych regionalnych programów. Od 2014 roku jako ekspert i recenzent współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i wojewódzkimi Urzędami Marszałkowskimi. Laureatka światowych nagród z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących nowych technologii. Jest autorką publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Wykonawca kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych dotyczących transferu wiedzy, nowych technologii i innowacji.

agolebiowskiDZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

prof. WSH – dr Andrzej Gołębiowski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2000 r. Wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu. Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia dla Bezpieczeństwa. Zainteresowania naukowe zorientowane na problematykę pedagogiczną i społeczno-polityczną. Autor i realizator programów profilaktycznych w zakresie choroby alkoholowej i narkomanii. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Redaktor kilkunastu opracowań zbiorowych i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator kilku konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych. Poza obszarem badań naukowych jego pasją życiową pozostaje turystyka górska.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW STRATEGICZNYCH I TECHNICZNYCH

prof. WSH – dr Adam Ziółkowski

Absolwent Akademii Obrony Narodowej, dr nauk społecznych w zakresie nauk o obronności. W przeszłości żołnierz zawodowy – między innymi Dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, Szef Bezpieczeństwa Lotów Sił Powietrznych w Warszawie, Szef Szkolenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Oprócz pasji lotniczych (pilot wojskowy klasy mistrzowskiej) swoje zainteresowania  koncentrował na zdobywaniu wiedzy w zakresie organizacji obronności państwa i systemu bezpieczeństwa narodowego. Od lat związany z edukacją, szkoleniem i wychowaniem młodzieży. Wykładowca na Wydziale Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci, pilot-instruktor samolotowy w Aeroklubie Radomskim.

DZIEKAN AKADEMICKIEGO STUDIUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

dr Adam Tokarski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku prawo. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa konstytucyjnego, a w szczególności funkcji ustrojowych Prezydenta Rzeczypospolitej, historii tego urzędu w polskim porządku ustrojowym, idei demokratycznego państwa prawa oraz ustroju Republiki Irlandii. Autor publikacji oraz aktywny uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących problematyki prawa konstytucyjnego. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Entuzjasta nowoczesnych i efektywnych metod dydaktycznych. W wolnym czasie pasjonuje się zabytkowymi autami oraz podróżami.

 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

dr Milena Matuszewska – Birkowska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii polskiej. Doktorat z zakresu metodyki obroniła w zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych. Jest wieloletnią nauczycielką, której zainteresowania koncentrują się wokół innowacji dydaktycznych, metodycznych, a także interdyscyplinarnych i intermedialnych sposobach kształcenia. Posiada dorobek naukowy z zakresu dydaktyki i metodyki.

 

PRODZIEKAN AKADEMICKIEGO STUDIUM  KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Anna Mączyńska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku Administracja. Z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu związana od 2009 roku. Aktualnie w strukturach uczelni odpowiada za zagadnienia związane z praktykami studenckimi, upraktycznieniem kształcenia i współpracą z otoczeniem gospodarczym. Prywatnie szczęśliwa mama trzyletniego Gerarda. Pasjonuje się projektowaniem wnętrz i rękodziełem.

 

PRODZIEKAN AKADEMICKIEGO STUDIUM  KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Paulina Marcinkiewicz

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing, uzyskała przygotowanie pedagogiczne na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej. W roku akademickim 2020/2021 zrealizowała studia podyplomowe na kierunku Job – coaching i doradztwo zawodowe na Uniwersytecie SWPS. Odbyła wiele kursów i szkoleń, m.in. z zakresu: kierowania zasobami ludzkimi w University of Massachusetts – Amherst,  podnoszenia kompetencji kadry administracyjnej szkolnictwa wyższego w University of National Economy – Sofia, w CDA College – Nikozja, w Beykent University – Stambuł, MAICH – Kreta, w Varna University,  a także przyszłościowego doradztwa zawodowego czy zarządzania organizacją. Od wielu lat związana z Wyższą Szkołą Handlową – koordynator programu Erasmus+, dyrektor Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich, na przestrzeni lat prowadziła zajęcia z różnych przedmiotów, m.in. aspektów kulturowych w zarządzaniu czy Human Resources Management, uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. W roku 2018 otrzymała Dyplom Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego za cenny wkład w rozwój Uczelni oraz podnoszenie standardów kształcenia w województwie mazowieckim. Prywatnie matka dwóch fantastycznych córek – Mai i Alicji, w wolnym czasie grająca w siatkówkę, lubiąca jazdę na rowerze, podróże i wspólne spacery z rodziną.

 

 

Założyciel Uczelni

Ośrodek Edukacyjny „Absolwent” Sp. z o.o.

 

 

 

                                                                                              Zarząd

   mgr inż. Janusz Lodziński

 

                mgr Andrzej Maj

 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x