skype wsh radom
rekrutacja online

Projekt praktyk pedagogicznych

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w partnerstwie z Gminą Miasta Radomia realizuje Projekt pn. ?Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli?, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli ? projekty konkursowe (nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.03.03.02-00-009/12-01).

Projekt oparty jest na założeniu, iż koniecznym jest wypracowanie nowego modelu kształcenia nauczyciela, który oprócz wiedzy merytorycznej posiada szerokie kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, społeczne oraz  m.in. wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne i materiały dydaktyczne w procesie edukacji, jednocześnie przełamuje stereotypowy podział ról kobieta/mężczyzna już na etapie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

CEL główny Projektu:
Podniesienie jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez optymalizację procesu realizacji praktyk pedagogicznych.

Cel główny Projektu będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Przystosowanie systemu praktyk WSH do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie Najlepszego Programu Praktyk Pedagogicznych (NPPP) wraz z materiałami pedagogiczno-metodycznymi dla studentów i opiekunów.
  2. Nabycie przez studentów kluczowych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy nauczyciela poprzez realizację NPPP.
  3. Podniesienie jakości kształcenia i realizacji praktyk pedagogicznych poprzez wdrożenie NPPP i pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

W Projekcie zostaną objęte wsparciem następujące grupy docelowe:

  • studenci przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela, tj. uczestnicy studiów I i II stopnia na kierunku Pedagogika w specjalnościach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem j. angielskiego, prowadzonych przez Projektodawcę, a także słuchacze studiów podyplomowych z kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (193 osób, w tym 191 kobiet);
  • placówki oświatowe z Radomia, z powiatów województwa mazowieckiego: lipskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, przysuskiego, kozienickiego, białobrzeskiego, grójeckiego, garwolińskiego, piaseczyńskiego, otwockiego, oraz placówki z powiatu mieleckiego województwa podkarpackiego, współpracujące w Projekcie (110 placówek);
  • kadra pedagogiczna ww. placówek realizująca obowiązki opiekunów praktyk (175 osób, w tym 171 kobiet)

 

człowiek najlepsza inwestycja

 

 

Dokumenty do pobrania :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

SKRYPT „NOWOCZESNY NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ”

NAJLEPSZY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

 

indeks images23 images

 

 

W związku z przekształceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nastąpiła zmiana administratora danych osobowych uczestników projektu. Beneficjent zaktualizował brzmienie Załącznika nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Wersja obowiązująca od dnia 26.03.2014 r.:

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU [26.03.2014]

 


Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Projektu
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61a, pok. 104
tel.: 048 363 22 90, w. 43
e-mail: projekt-praktyki@wsh.pl

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x