skype wsh radom
rekrutacja online

Akty prawne

Uczelnia jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową, założoną przez Ośrodek Edukacyjny „Absolwent” sp. z o.o. w Radomiu. Utworzona została w 1998 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-128/RO/98 z dnia 4 lipca 1998 roku. Zgodnie z tą decyzją przyjęła nazwę: Wyższa Szkoła Ekonomii Stosowanej  i Handlu Zagranicznego z siedzibą w Radomiu i uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalnościach handel zagraniczny, zarządzanie finansami.

 

Decyzją nr DNS-1-0145-169/RO/98 z dnia 29 lipca 1998 roku Minister Edukacji Narodowej wpisał Uczelnię do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem drugim.

14 września 1999 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-654/RO/99 Uczelnia otrzymała uprawnienia do kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalności komunikacja społeczna i public relations.

W 2000 roku władze i założyciel Uczelni wystąpiły z wnioskiem o zmianę nazwy na Wyższa Szkoła Handlowa. Minister Edukacji Narodowej w odpowiedzi na powyższy wniosek wydał decyzję nr DNS-1-0145-514/EKO/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 roku o zmianie nazwy Uczelni.

Uprawnienia do prowadzenia kolejnej specjalności administracja publiczna, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu otrzymała na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-375/RO/01 z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

W kolejnym roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał decyzję  nr DSW-3-4003-595/WB/02 z dnia 9 maja 2002 roku uprawniającą Uczelnię do kształcenia na poziomie inżynierskim w specjalności informatyka stosowana.

W związku z obowiązkiem przyporządkowania specjalności do kierunku studiów, Uczelnia wystąpiła z wnioskami o takie przyporządkowanie. Kolejnymi decyzjami Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał Wyższej Szkole Handlowej uprawnienia do prowadzenia następujących kierunków studiów zawodowych pierwszego stopnia:

 1. Stosunki Międzynarodowe, specjalności: handel zagraniczny i zarządzanie finansami, studia licencjackie, decyzja nr DSW-3-4003-1115/JP/03 z dnia 7 listopada 2003 roku, decyzja nr DSW-3-4003-751/JP/04 z dnia 31 maja 2004 roku,
 2. Administracja, specjalność administracja publiczna, studia licencjackie, decyzja nr DSW-3-4003-1040/JP/04 z dnia 2 lipca 2004 roku,
 3. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalność komunikacja społeczna i public relations, studia licencjackie, decyzja nr DSW-3-4003-1039/JP/04 z dnia 2 lipca 2004 roku,
 4. Informatyka, specjalność informatyka stosowana, studia inżynierskie, decyzja nr DSW-3-4003-758/JP/04 z dnia 9 czerwca 2004 roku,
 5. Pedagogika, studia licencjackie, decyzja nr DSW-2-06-4003-252/07 z dnia 6 lipca 2007 roku.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DNS-WUN-6022-2055-5/KT/09 z dnia 20 lipca 2009 roku Wydział Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja.

19 kwietnia 2011 roku na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DNS-WUN-6022-14171-2/IŻ/11 Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Decyzją nr DNS-WUN-6014-15968-35/AW/11 z dnia 27 maja 2011 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z powodu wprowadzenia elektronicznego rejestru uczelni,  zmienił numer rejestrowy Uczelni na 142.
Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DNS-WUN-6022-14898-4/SH/11 z dnia 1 czerwca 2011 roku Wydział Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lipca 2013 roku Wydział Nauk Prawnych otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia (na podstawie decyzji nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.45.4.2013.AN) oraz na kierunku Zarządzanie (na podstawie decyzji nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.46.4.2013.AN).

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lipca 2013 roku nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.91.3.2013.AN Wydział Zamiejscowy w Mielcu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2013 roku nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.215.3.2013.AN Wydział Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Prawo w biznesie, profil praktyczny.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.204.4.2013.AN Wydział Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Psychologia, profil ogólnoakademicki.

W dniu 21 marca 2014 roku, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze DKN.ZNU.6022.294.3.2013/14.AN, Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych WSH otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, profil ogólnoakademicki.

W dniu 20 marca 2015 roku, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze DKN.ZNU.6022.263.3.2015/16.AN, Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych WSH otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Kryminologia , profil praktyczny .

W dniu 29 marca 2018 roku, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze  DSW.WNN.6022.32.3.2018.AW Wydział Nauk Społecznych otrzymał uprawnienia do prowadzenia jednolitych, studiów magisterskich na kierunku Prawo, profil praktyczny.

W dniu 30 kwietnia 2019 r., decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze DSW.WNN.5014.42.2019.3.IZ Wydział Nauk Społecznych otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Psychologia, profil praktyczny.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu decyzją Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymała pozytywne oceny jakości kształcenia na kierunkach:

 1. Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna Uchwała Nr 439/2006 PPKA z dnia 22 czerwca 2006 r.
 2. Administracja  Uchwała Nr 299/2008 PPKA z dnia 15 maja 2008 r.
 3. Stosunki Międzynarodowe Uchwała Nr 259/10 PPKA z dnia 25 marca 2010 r.
 4. Informatyka Uchwała Nr 354/2011 PPKA z dnia 2 czerwca 2011 r.
 5. Administracja Uchwała Nr 360/2014 PPKA z dnia 26 czerwca 2014 r.
 6. Informatyka Uchwała Nr 468/2017 PPKA z dnia 21 września 2017
 7. Prawo Uchwała Nr 110/208 PPKA z dnia 8 marca 2018
 8. Psychologia Uchwała Nr 176/2019 PPKA z dnia 11 kwietnia 2019
 9. Pedagogika Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uchwała Nr 269/2019 PPKA z dnia 23 maja 2019 r.

Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje:

 

Ogłoszenia, Komunikaty

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x