skype wsh radom
rekrutacja online

Nowości biblioteczne

 1. ABC resuscytacji / Red. Jasmeet Soar, Gavin D. Perkins, Jerry Nolan, Juliusz Jakubaszko. Wrocław, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2017.
 2. Pedagogika wczesnoszkolna : kluczowe problemy / Irena Adamek. Kraków, „Libron” – Filip Lohner, cop. 2016.
 3. Badanie rynkowe po polsku / Izabella Anuszewska. Warszawa, CeDeWu, 2011.
 4. Ochrona praw autorskich : zarys wykładu dla nieprawniczych kierunków studiów / Aleksandra Bagieńska-Masiota. Warszawa, Difin, 2015.
 5. Bankowość : instytucje, operacje, zarządzanie / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław Leopold Jaworski, Anna Szelągowska, Zofia Zawadzka. Warszawa, Wydawnictwo Poltext, 2017.
 6. Mikroekonomia / Dawid Begg, in. i. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014.
 7. Tajemnica odporności psychicznej : jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe / Christina Berndt ; tłum. Ewa Kowynia. Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015.
 8. Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym : bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / Jacek Bil. Szczytno, Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2015.
 9. Komunikacja wizerunkowa : public relations, reklama, branding / Monika Bronowicz. Wrocław, Astrum, 2015.
 10. Podręcznik pierwszej pomocy / Michael Buchfelder, Albert Buchfelder ; Tł. Ludwik Garmada. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016.
 11. Zarządzanie : teoria i praktyka / Red. Andrzej Krzysztof Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski ; Aleksander Chrostowski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
 12. Dozwolony użytek utworów w mediach / Elżbieta Czarny-Drożdżejko. Warszawa, Difin, 2016.
 13. Liderzy innowacyjności : jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie / Jean-Philippe Deschamps ; Tł. Jakub Chmielewski. Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business, 2014.
 14. Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego / Red. nauk. Danuta Morańska, Mariusz Jędrzejko. Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.
 15. Współczesne przedsiębiorstwo / Juliusz Engelhardt. Warszawa, CeDeWu, 2009.
 16. Konkurencyjni przetrwają : o przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy / Olaf Flak, Grzegorz Głód. Warszawa, Difin, 2012.
 17. Toksyczni rodzice / Susan Forward, Craig Buck ; Tłum. Ryszard Grażyński. Warszawa, Wyd. Czarna Owca, 2017.
 18. Informatyzacja administracji publicznej : nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców / Małgorzata Ganczar. Warszawa, CeDeWu, 2009.
 19. Człowiek w teatrze życia codziennego / Erving Goffman ; Tł. Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak ; Oprac. Jerzy Szacki. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, 2008.
 20. Controlling : koncepcja, zastosowania, wdrożenie / Jacek Goliszewski. Warszawa, Wolters Kluwer, 2015.
 21. Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów / Mariusz Goniewicz. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016.
 22. Analiza finansowa przedsiębiorstwa / red. Grzegorz Gołębiowski ; Adrian Grycuk, Agnieszka Tłaczała, Piotr Wiśniewski. Warszawa, Difin, 2016.
 23. Psychologia zmiany – najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem / Mateusz Grzesiak / Mateusz Grzesiak. Gliwice, Wydawnictwo Helion, 2017.
 24. Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 25. Etyka w zawodzie specjalistów public relations / Ewa Hope. Warszawa, Difin, 2013.
 26. Gospodarka elektroniczna / Eugeniusz Januła, Teresa Truś. Warszawa, Difin, cop. 2010.
 27. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania T.2 Systemy Business Intelligence / Arkadiusz Januszewski. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2012.
 28. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1, Zintegrowane systemy transakcyjne / Arkadiusz Januszewski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 29. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006.
 30. Zastosowania badań marketingowych : zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa / Stanisław Kaczmarczyk. Warszawa, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007.
 31. Rewizor GT : prowadzenie ewidencji księgowej / Elżbieta Kafarowska, Jacek Sztyler. Gliwice, Helion, 2009.
 32. Ryzyko walutowe : zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie / Marcin Kalinowski. Warszawa, „CeDeWu”, 2018.
 33. Zarządzanie projektami : ludzie, procedury, wyniki / Jerzy Kisielnicki. Warszawa, Wolters Kluwer ; Oficyna, 2014.
 34. Operacyjne zarządzanie projektami / Ryszard Knosala, Iwona Łapuńka. Warszawa, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, cop. 2015.
 35. Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe : współczesne wyzwania prawno-organizacyjne / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski. Warszawa, Difin, 2017
 36. Rachunek zysków i strat : istota, cele i praktyczne zastosowania / Irena Kondratowicz-Garbarska. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
 37. Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości / Tomasz Korol. Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010.
 38. Rachunkowość zarządcza : kompendium wiedzy / Roman Kotapski, Robert Kowalak, Grzegorz Lew. Wrocław, Wydawnictwo Marina, 2008.
 39. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska. Warszawa, CeDeWu, 2017.
 40. Motywowanie pracowników w organizacji / Waldemar Kozłowski. Warszawa, CeDeWu, 2017.
 41. Asertywność menedżera / Maria Król-Fijewska, Piotr Fijewski. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
 42. Makroekonomia / Paul Robin Krugman, Robin Wells ; Red. nauk. przekładu Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński ; Tł. Paweł Gierałtowski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
 43. Mikroekonomia / Paul Robin Krugman, Robin Wells ; Red. nauk. przekładu Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński ; Tł. Andrzej Cieślik. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
 44. Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie : zbiór zadań z rozwiązaniami / Jerzy Kuchmacz. Warszawa, Difin, 2014.
 45. Dekalog współczesnego zarządzania : najnowsze nurty, koncepcje, metody / Krzysztof Łobos, Daniel Puciato. Warszawa, Difin SA, 2013.
 46. Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego : o przetwarzaniu negacji, metafor, wieloznaczności i presupozycji / Józef Maciuszek. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 47. Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności / Red. nauk. Stefan Marciniak. Warszawa, PWN, 2013.
 48. Ochrona własności intelektualnej / Grzegorz Michniewicz. Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.
 49. Pierwsza pomoc : Ilustrowany przewodnik / Adam Mikołajczak. Poznań, Wyd. Publicat, 2016.
 50. Mikroekonomia : pojęcia, przedmiot, ewolucja : ćwiczenia i zadania / Red. Grażyna Wolska, Agnieszka Bretyn. Warszawa, Difin, 2014.
 51. Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej / Red. John Robert Stewart ; Tł. Jacek Suchecki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
 52. Controlling zarządczy : projektowanie i wdrażanie / Janusz Nesterak. Warszawa, Wolters Kluwer, 2015.
 53. Analiza sprawozdań finansowych / Edward Nowak. Warszawa, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, cop. 2017.
 54. Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą / Edward Nowak. Wrocław, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 2016.
 55. Zaawansowana rachunkowość zarządcza / Edward Nowak. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017.
 56. Odporność psychiczna : strategie i narzędzia rozwoju / Autor. Doug Strycharczyk, Peter Clough ; Tłumaczenie. Sylwia Pikiel. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
 57. Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Autor Daria Becker-Pestka. Warszawa, CeDeWu, 2017.
 58. Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów : determinanty stylu kierowania / Agata Opolska. Warszawa, CeDeWu, 2014.
 59. Zarządzanie jakością w usługach publicznych / Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski. Warszawa, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2012.
 60. Technologie informatyczne w rachunkowości : Rachmistrz GT, Subiekt GT, Rewizor GT, MikroGratyfikant GT: ćwiczenia / Bożena Padurek, Małgorzata Szpleter. Wrocław, Wydaw. Bożena Padurek, 2008.
 61. Strategia finansowa dla Polski 2014-2020 : fundusze unijne dla przedsiębiorczych / Rafał Pawlicki. Warszawa, Difin, 2014.
 62. Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia / Red. Dorota Klus-Stańska, Dorota Bronk, Anna Malenda. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2011.
 63. Rachunkowość : podstawy / Józef Pfaff. Warszawa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2016.
 64. Podstawy współczesnej bankowości / Bohdan Kosiński, Alojzy Z. Nowak, Renata Karkowska, Tadeusz Winkler-Drews. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017.
 65. Polskie prawo handlowe / red. nauk. Jerzy Ciszewski. Warszawa, Wolters Kluwer, 2015.
 66. Analiza finansowa przedsiębiorstwa : wskaźniki i decyzje w zarządzaniu / Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski. Warszawa, PWN, 2017.
 67. Prawo handlowe / Red. nauk. Józef Okolski, Małgorzata Modrzejewska. Warszawa, Wolters Kluwer SA, 2016.
 68. Prawo Lotnicze. Komentarz / red. naukowa Marek Żylicz ; M. Adam Berezowski, Wanda Dzienkiewiczn, Ewa Jasiuk, Agata Kaczyńska, Piotr Kasprzyk, Anna Konert, Agnieszka Kunert-Diallo, Krystyna Marut, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Jan Waluik. Warszawa, Wolters Kluwer, 2016.
 69. Prawo ochrony danych osobowych / Tomasz A. J. Banyś, Edyta Bielak-Jomaa, Magdalena Kuba, Joanna Łuczak. Warszawa, Difin, 2016.
 70. Przedsiębiorczość społeczna : teoria i praktyka / Autor Ryszard Praszkier, Andrzej Nowak. Warszawa, Wolters Kluwer SA, 2015.
 71. Psychometria : podstawowe zagadnienia / Red. Krzysztof Fronczyk. Warszawa, Vizja Press & IT, 2009.
 72. InsERT nexo : Subiekt, Rachmistrz, Rewizor / Marek Ptak. Gliwice, Helion, 2014.
 73. Rachunkowość finansowa / Red. Piotr Szczypa. Warszawa, CeDeWu, 2017.
 74. Rachunkowość finansowa : ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne: zbiór zadań / Red. nauk. Ewa Walińska. Warszawa, Wolters Kluwer, 2014.
 75. Obudź w sobie olbrzyma : [… i miej wpływ na całe swoje życie – od zaraz! ] / Anthony Robbins ; Tł. Paweł Cichawa. Warszawa, Studio Emka, cop. 2015.
 76. Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej / Waldemar Rogowski, Andrzej Michalczewski. Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 2005.
 77. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie / Maria Romanowska. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
 78. Biznes międzynarodowy / Jan Rymarczyk. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.
 79. Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników / Małgorzata Sidor-Rządkowska. Warszawa, Wolters Kluwer, 2016.
 80. Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / Maria Sierpińska, Bogusław Niedbała. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2003.
 81. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.
 82. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 83. Koncepcje organizacji i metody zarządzania : możliwości i ograniczenia / Stanisława Sokołowska, Agnieszka Krawczyk-Sołtys, Anna Mijal. Warszawa, Difin, 2016.
 84. Bankowość : podstawy / Kinga Stępień. Krosno, Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, 2015.
 85. Strategie i modele gospodarki elektronicznej / Red. nauk. Ewa Ziemba, Celina M Olszak. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 86. Inteligencja człowieka / Jan Strelau. Warszawa, Wyd. „Żak”, 1997.
 87. Różnice indywidualne : historia, determinanty, zastosowania / Jan Strelau. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2016.
 88. Rachunek kosztów : wybrane zagadnienia w teorii i przykładach / Anna Stronczek, Anna Surowiec, Joanna Sawicka. Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.
 89. Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym / Marek Świerczyński. Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2013.
 90. Podręcznik coachingu : podręcznik szkolenia, niezbędnik dla instruktorów i menedżerów / Sara Thorpe, Jackie Clifford. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, 2017.
 91. Motywowanie / Brian Tracy ; Tł. Marek Rostocki. Warszawa, MT Biznes, 2014.
 92. Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non-profit / Tomasz Trzciński. Kraków, Metanonprofit Publishing, [2017].
 93. Audyt wewnętrzny : teoria i zastosowanie / Kazimiera Winiarska. Warszawa, Difin, 2017.
 94. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Eugeniusz Wojciechowski. Warszawa, Difin, cop. 2012.
 95. Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka / Jacek Woźniak. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2012.
 96. Diagnostyka pedagogiczna : nowe obszary i rozwiązania / Ewa Wysocka. Kraków, Impuls, 2013.
 97. Zachowania nabywców / Red. Grażyna Rosa, Józef Perenc. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011.
 98. Bankowość / Małgorzata Zaleska. Warszawa, Wyd. C.H. Beck, 2013.
 99. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa : wyzwania i ryzyka / Red. Tadeusz Szmidtka, Jerzy Kozioł. Piotrków Trybunalski, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016.
 100. Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Wybrane aspekty / red. nauk. Adam Lipowski. Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2008.
 101. Zarządzanie w sektorze publicznym : eliminowanie zagrożeń / Red. Anna Kłopotek. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2009.
 102. Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego / Autor Arkadiusz Wawiernia, Izabela Jonek-Kowalska. Warszawa, CeDeWu, 2009.
 103. Efekt Lucyfera : dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? / Philip G. Zimbardo ; Tł. Anna Cybulko, Joanna Kowalczewska, Józef Radzicki, Marcin Zieliński ; Red. Maria Materska. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 104. E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym : analiza i próba oceny / Cecylia Żurak-Owczarek. Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x