skype wsh radom
rekrutacja online

Konsultacje

Studia online to niebywała okazja, by nie ruszając się z domu uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, czy spotykać się w wirtualnych grupach z kolegami  z roku, ale także konsultować się z wykładowcami, promotorami.

Chcesz zadać pytanie wykładowcy, masz wątpliwości dotyczące zaliczeń? Poniżej prezentujemy wykaz dyżurów i konsultacji wykładowców Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu na platformie TEAMS.

DYŻURY WYKŁADOWCÓW:

 

 

Basak Alina dr inż.

e-mail: alina_basak@o2.pl

Microsoft teams: alina.basak@wsh.pl

 

dyżury w terminach: 

11.10.2020. godz. 15.00-15.45

25.10.2020. godz. 15.00-15.45

15.11.2020. godz. 10.40-11.25

13.12.2020. godz. 15.00-15.45

17.01.2021. godz. 15.00-15.45

 

Berus Anna mgr

e-mail: annaberus@op.pl

Microsoft teams: anna.berus@wsh.pl

 

dyżury w terminach : 

20.03.2021 godz.10.30-11.15

28.03.2021 godz.13.15-14.00

18.04.2021 godz.9.00-9.45

16.05.2021 godz. 12.20-13.05

29.05.2021 godz. 11.25-12.10

 

Kamil Besiński mgr

e-mail: kamil.besinski@wsh.pl

Microsoft teams: kamil.besinski@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

28.03.2021 – 11:40-12:25

08.05.2021 – 13:05-13:50

22:05.2021 – 09:35-10:20

05.06.2021 – 12:40-13:15

 

  

Bochnia Edyta dr

e-mail: ebochnia@wsh.pl

Microsoft teams: edyta.bochnia@wsh.pl

  

dyżury  w terminach: 

13.03.2021 – 11:20-12:05

20.03.2021 – 09:35-10:20

27.03.2021 – 11:20-12:05

04.10.2021 – 09:35-10:05

17.04.2021 – 11:20-12:05

24.04.2021 – 09:35-10:05

05.08.2021 – 11:20-12:05

15.05.2021 – 09:35-10:20

22.05.2021 – 11:20-12:05

29.05.2021 – 09:35 – 10:20

05.06.2021 – 16:35 – 17:20

12.06.2021 09:35 – 10:20

 

Borowska Marzena

e-mail: mborowska@wsh.pl

Microsoft Teams: marzena.borowska@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

28.11.2020 godz. 18:20 – 19:05

13.12.2020 godz. 11:30 – 12:15

16.01.2021 godz. 11:30 – 12:15

13.0.1.2021 godz. 11:30 – 12:15

 

 

Paweł Borowiecki dr

e-mail: pawel.borowiecki@wsh.pl

Microsoft Teams: pawel.borowiecki@wsh.pl

 

Dyżury w terminach:

02.04.2021 godz. 16.00-17.00

23.04.2021 godz. 16.00-17.00

14.05.2021 godz. 16.00-17.00

28.05.2021 godz. 16.00-17.00

11.06.2021 godz. 16.00-17.00

 

Bracik Edyta mgr

 e-mail: ebracik@wsh.pl

Microsoft teams: edyta.bracik@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

14.03.2021 – 12.30-13.15
28.03.2021 – 12.30 – 13.15
18.04.2021- 14.15-15.00
8.05.2021- 12.30- 13.15
23.05.2021- 12.30-13.15
5.05.2021 – 12.30 – 13.15
13.05.2021 – 10.45 – 11.30

 

 

Bundy Wioletta dr

e-mail: wbudny@wsh.pl

Microsoft teams: wioletta.budny@wsh.pl

 

dostępność w terminach: 

Piątki godz. 15.15 – 16.45

 

 

Chrzanowska Danuta mgr 

e-mail: dchrzanowska@wsh.pl 

Microsoft teams: danuta.chrzanowska@wsh.pl 

dostępność w terminach: 

06.03.2021 godz.16.45-17.30

25.04.2021 godz.1045 -11.30

15.05.2021 godz.10.45-11.30

 

Cichy-Jasiocha Barbara 

e-mail: bcichy-jasiocha@wsh.pl 

Microsoft teams: barbara.cichy-jasiocha@wsh.pl 

dostępność w terminach: 

czwartki w godz.16.30-17.15 (dla studiów stacjonarnych)

po każdych zajęciach sobotnich przez 45 min. (dla studiów niestacjonarnych)

 

 

Czerwiński Paweł

e-mail: pczerwinski@wsh.pl

Microsoft Teams: pawel.czerwinski@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

14.03. 10.30_11-30

21.03. 18.20-19.20

28.03 10.30-11.30

10.04 10.30-11.30

18.04 10.30-11.30

25.04. 9.35-10.35

15.05. 9.35-10.35

23.05. 10.30-11.30

 

Czubak Robert mgr 

e-mail: rczubak@wsh.pl 

Microsoft teams: robert.czubak@wsh.pl 

 

Zarządzanie kryzysowe:

24.10.2020 godz. 14.50 – 15.50

4.11.2020 godz. 14.50 – 15.50

12.12.2020 godz. 14.50 – 15.50

 

Analiza ryzyka i rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa

07.11.2020 – godz. 14.00 – 1500

23.01.2020 – godz. 10.30 – 11.30

 

Dobosz Piotr

e-mail: pdobosz@wsh.pl 

Microsoft teams: piotr.dobosz@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

Studia niestacjonarne :

18.10.2020  godz. 16:00-17:00

08.11.2020  godz. 16:45- 18:00

22.11.2020  godz. 11:00-13:00

6.12.2020   godz. 16:45-18:00

19.12.2020  godz. 10:30-11:30

10.01.2021  godz. 13:15-15:00

23.01.2021  godz. 14:00-15:00

24.01.2021 godz. 14:00-15:00

07.02.2021 godz. 10:00-11:30

Studia stacjonarne:

od 15.10.2020  co drugi czwartek w godz. 17:00 – 18:00

 

Domański Michał dr 

e-mail: mdomanski@wsh.pl 

Microsoft teams: michal.domanski@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

17.10.2020 godzina 11:20

21.11.2020 godzina 11:20

09.01.2021 godzina 11:20

 

Duda  Ewa  mgr

e-mail: eduda@wsh.pl

Microsoft teams: ewa.duda@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

10.03.2021 godz. 12.30-13.15

13.03.2021 godz.12.30-13.15

17.03.2021 godz.12.30-13.15

20.03.2021 godz. 17.30-18.15

24.03.2021 godz. 12.30-13.15

27.03.2021 godz. 12.30-13.15

31.03.2021 godz. 12.30-13.15

10.04.2021 godz. 17.30-18.15

14.04.2021 godz. 12.30-13.15

17.04.2021 godz. 12.30-13.15

21.04.2021 godz. 12.30-13.15

24.04.2021 godz. 09.00-09.45

25.04.2021 godz. 12.30-13.15

08.05.2021 godz. 12.30-13.15

12.05.2021 godz. 12.30-13.15

19.05.2021 godz. 12.30-13.15

22.05.2021 godz. 12.30-13.15

26.05.2021 godz. 12.30-13.15

29.05.2021 godz. 08.00-08.45

Dudzińska Natalia mgr inż.

e-mail: ndudzinska@wsh.pl 

Microsoft teams:  teams: natalia.dudzinska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

soboty 11.30 – 12.15

Durasiewicz Milena mgr 

e-mail: mdurasiewicz@wsh.pl 

Microsoft teams:  teams:milena.durasiewicz@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

13.03.2021 – 11:20-12:05

20.03.2021 – 09:35-10:20

27.03.2021 – 11:20-12:05

04.10.2021 – 09:35-10:05

17.04.2021 – 11:20-12:05

24.04.2021 – 09:35-10:05

05.08.2021 – 11:20-12:05

15.05.2021 – 09:35-10:20

22.05.2021 – 11:20-12:05

29.05.2021 – 09:35 – 10:20

05.06.2021 – 16:35 – 17:20

12.06.2021 09:35 – 10:20

 

Dźwiarek Andrzej mgr 

e-mail: adzwiarek@wsh.pl 

Microsoft teams: andrzej.dzwiarek@wsh.pl 

 

dostępność w terminach: 

14-03-2021 godz 17:30 – 18:15

20-03-2021 godz 15:45 – 16:30

28-03-2021 godz 13:05 – 13:50

18-04-2021 godz 17:30 – 18:15

24-04-2021 godz 15:45 – 16:30

09-05-2021 godz 13:05 – 13:45

16-05-2021 godz 16:35 – 17:20

23-05-2021 godz 16:35 – 17:20

29-05-2021 godz 15:45 – 16:30

05-06-2021 godz 11:20 – 12:05

 

Fabiszewska Grażyna dr

e-mail: gfabiszewska@wsh.pl

Microsoft teams: grazyna.fabiszewska@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

1,5 godz. po ostatnich zajęciach w każdym tygodniu
zgodnie z planem w wirtualnym dziekanacie

proszę o wcześniejsze zapisywanie się przez e-mail

Falecki Janusz inż. dr hab.

e-mail: januszfal@interia.pl

Microsoft teams: janusz.falecki@wsh.pl

 

dyżury w terminach: 

20.03.br. – 13.15 – 14.00,

21.03.br. – 13.15 – 14.00,

24.04.br. – 17.00 – 17.45,

15.05.br. – 13.15 – 14.00,

26.05.br. – 12.00 – 13.15,

29.05.br. – 13.15 – 14.00

 

Fituch Elżbieta mgr

e-mail: enuta@onet.pl

Microsoft Teams : elzbieta.fituch@wsh.pl

dyżury w terminach:

28.03.    11.30-12.15

24. 04.   12.30-13.15

Gołębiowski Andrzej dr prof. WSH

e-mail: agolebiowski@wsh.pl

Microsoft teams: andrzej.golebiowski@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

środy : 12.30 – 14.00

piątki: 9.00 – 10.30

 

Grzanka Robert mgr

Microsoft teams: robert.grzanka@wsh.pl

 

dyżury w terminach :

16.03.2021 godz.18.00-18.45

30.03.2021 godz.18.00-18.45

13.04.2021 godz.18.00-18.45

Grzeszczyk Mirosława dr

e-mail: agolebiowski@wsh.pl

Microsoft teams: miroslawa.grzeszczyk@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

z konwersatorium z metod pracy terapeutycznej.

14.11.2020 0d 14.50 do 15.35

12.12.2020 od 14.50 do 15.35

16.01.2021 od 14.50 do 15.35

30.01.2021 od 11.20 do 12.05

 

 

Gwozdowska-Rutka Renata mgr

e-mail: england70@o2.pl

Microsoft teams: renata.gwozdowska-rutka@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

w każdą sobotę od 11.00 do 11.45

w każdy wtorek od 10.45 do 11.30

 

Ignasiak Daniel mgr 

e-mail:  daigna4@wp.pl

Microsoft teams: daniel.ignasiak@wsh.pl

dyżury w terminie:
w każdą niedzielę godz. 20:00 – 20:45

Kacperski Mateusz mgr

e-mail kacperskimateusz@op.pl

Microsoft teams: mateusz.kacperski@wsh.pl 

kom: 503-812-201

dyżury w terminach:

05.12.2020 13.15- 17.30

06.12.2020 10.40- 14.50

 

 

Kaczmarek Łukasz dr

e-mail: lkaczmarek@wsh.pl 

Microsoft teams: lukasz.kaczmarek@wsh.pl 

 

terminy konsultacji – po każdych zajęciach:

22.11.2020 godz. 11:20-12:50

20.12.2020 godz.14:50-15:40

10.01.2021 godz.14:50-15:40

 

Kaczmarczyk Justyna dr

e-mail: jkaczmarczyk@wsh.pl

Microsoft teams: Justyna.Kaczmarczyk@wsh.pl

 

dyżury w terminach :

15.03.2021 godz.17.30-18.15

29.03.2021 godz. 17.15-18.00

12.04.2021 godz. 17.30.-18.15

26.04.2021 godz. 17.15-18.00

10.05.2021 godz. 17.30-18.15

31.05.2021 godz. 17.15-18.00

14.06.2021 godz. 17.30-18.15

Kamieński Grzegorz  dr

e-mail: gkamienski@wsh.pl

Microsoft teams: Grzegorz.Kamienski@wsh.pl

 

dyżury w terminach :

06.03.2021 godz.18.20-18.50

24.04.2021 godz. 18.20-18.50

Karwas Maciej dr

Microsoft teams: Maciej.Karwas@wsh.pl

 

Dyżury  w terminach:

10.03.2021 godz.16.00-17.00

15.03.2021 godz.18.00-18.45

Kołodziejczyk Katarzyna dr hab.

email: k.kolodziejczyk@wsh.pl

Microsoft Teams: katarzyna.kolodziejczyk@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

10.04.2021 godz. 12.30-13.15

16.05.2021 godz. 9.00- 9.45

06.06.2021 godz. 10.45-11.30

Kosma Zbigniew prof.dr hab. 

e-mail: zkosma@wsh.pl 

Microsoft teams: zbigniew.kosma@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:  

soboty 17:15 – 18:00.

 

Korneta Krystyna dr

Microsoft Teams: Krystyna.Korneta@wsh.pl

28.03.2021  godz. 18:20-19:05

08.04.2021  godz. 18:30-19:15

24.04.2021  godz. 09:00-09:45

20.05.2021  godz. 18:30-19:15

06.06.2021  godz. 18:20-19:05.

Kotowicz Radosław mgr

e-mail: rkotowicz@wsh.pl

Microsoft teams:  Radoslaw.Kotowicz@wsh.pl  

 

dyżury w terminach : 

19 marca  2021 r., godz. 20.00 – 21.00,

10 kwietnia  2021 r., godz. 10.00 – 11.00,

7 maja 2021 r., godz. 20.00 – 21.00,

19 czerwca 2021 r., godz. 10.00 – 11.00.

 

 

Kozłowska Katarzyna mgr 

e-mail: kkozlowska@wsh.pl 

Microsoft teams: katarzyna.kozlowska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:  

22.11.2020 godz. 15.30

24.01.2021 godz. 12.00

 

 

Kurkiewicz Iwona dr 

e-mail: ikurkiewicz@wsh.pl 

Microsoft teams: iwona.kurkiewicz@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

04.10.2020 – 11:25-12:10

18.10.2020 – 9:00 – 9:45

22.11.2020 – 9.00 – 9:45

06.12.2020 – 9.00 – 9:45

10.01.2021 – 9:00 – 9:45

24.02.2021 – 9:00 – 9:45

 

 

Kutyła Jan

e-mail: jkutyla@wsh.pl

Microsoft Teams: jan.kutyla@wsh.pl

dyżury w terminach:

2020.10.17 – 9.00. do 9.45

2020.11.22 – 9.00 do 9.45

2020.12.19 – 12.30 do 13.15

2021.01.09 – 9.00 do 9.45

2021.01.23 – 12.30 do 13.15

Leszto Stanisław dr

Microsoft Teams: Stanisław.Leszto@wsh.pl

 

Dyżury w terminach:

14.03.2021 – 16.35-17.20

17.04.2021 – 13.55-14.40

23.05.2021 – 11.20-12.05

06.06.2021 – 10.30-11.15

 

 

Madej- Mazur Anna dr

e-mail: annamadej.lex@gmail.com

Microsoft teams: madej-mazur@wsh.pl

Dyżury w terminach:
04.11.2020

18.11.2020

09.12. 2020

20.01.2021.

27.01.2021

Marcula Agnieszka, mgr

e-mail agnieszka.marcula@wp.pl

Microsoft teams: agnieszka.marcula@wsh.pl

Terminy konsultacji:

12.12.2020- g. 14.50-15.35

16.01.21- g. 16.35-17.20

 

 

Mazur-Mitrowska Monika dr 

e-mail: monika.mazur2@wp.pl

Microsoft teams: monika.mazur-mitrowska @wsh.pl

dyżury w terminach:

17.10.2020. godz. 14.15-15.00

21.11.2020. godz. 14.15-15.00

6.02.2021. godz. 11.20-12.05

 

 

Mazur Włodzimierz mgr 

e-mail: wmazur@wsh.pl 

Microsoft teams: wlodzimierz.mazur@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

18.10.2020

Przedmiot : Bankowość

godz. 11.30-12.30

godz. 18.10.2021

 

Przedmiot: Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz. 18.30-19.30

22.11.2020

 

Bankowość

godz.11.30-12.30

22.11.2020

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.14.00-14.50

22.11.2020

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.20.00-21.00

20.12.2020

 

Bankowość

godz.11.30-12.30

20.12.2020

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.18.30-19.30

24.01.2020

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.14.00-14.50

24.01.2021

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.20.00-21.00

 

 

Mellibruda  Leszek dr prof. WSH

e-mail: lmellibruda@wsh.pl

Microsoft teams: leszek.mellibruda@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

25.11. godz. 16.30 – 17.15

16.12 godz. 16.30 – 17.15

13.01.2021 – godz. 16.30-17.15

Mleczkowska Ewelina mgr 

e-mail: emleczkowska@wsh.pl 

Microsoft teams: ewelina.mleczkowska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

9.03, 10.03, 16.03, 17.03, 23.03, 24.03, 30.03, 31.03, 6.04, 7.04, 13.04, 14.04, 20.04, 21.04, 27.04, 28.04, 11.05, 12.05, 18.05, 19.05, 26.05 – w godzinach 18.45 – 19.30

13.03  w godzinach 14.50 – 15. 35

14.03  w godzinach 9.00-9.45

27.03  w godzinach 16.35 – 17.20

28.03 w godzinach 13.05 – 13.50

10.04 w godzinach 16.35 – 17.20

17.04 w godzinach 8.00 – 8.45

18.04 w godzinach 9.00 – 9.45

24.04 w godzinach 16.35 – 17.20

8.05 w godzinach 9.50 – 10.35

9.05 w godzinach 9.00 – 9.45

22.05 w godzinach 9.00 – 9.45

23.05 w godzinach 15.45 – 16.30

29.05 w godzinach 16.35 – 17.20

13.06 w godzinach 13.05 – 13.50

 

Młodziejowska – Seredyn Urszula dr 

e-mail: umlodziejowska@wsh.pl 

Microsoft teams: urszula.mlodziejowska-seredyn@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

9.10.2020  godz.  9:00-9:45

23.10.2020 godz. 9:00-9:45

26.10.2020 godz. 9:00-9:45

06.11.2020 godz. 9:00- 9:45

08.11.2020 godz.10:45-11:30

20.11.2020 godz. 9:00- 9:45

04.12.2020 godz. 9:00- 9:45

06.12.2020 godz.10:45-11:30

14.12.2020 godz. 9:00- 9:45

10.01.2021 godz.10:45-11:30

15.01.2021 godz. 9:00- 9:45

22.01.2021 godz. 9:00- 9:45

29.01.2021 godz. 9:00- 9:45

 

 

Możyłowski Piotr dr, prof.WSH 

e-mail: pmozylowski@wsh.pl  

Microsoft teams: piotr.mozylowski@wsh.pl  

 

Konsultacje w terminach zjazdów (platforma Teams):

18.04 – 10.30-11.20;
25.04 – 11.30-12.15;

12.06 – 13.10-13.55

(W sprawach pilnych kontakt w terminach zjazdów, których terminy podane są

w Wirtualnym Dziekanacie).

 

 

Murawska Angelika mgr

e-mail: angielika.murawska@wp.pl

Microsoft teams: angielika.murawska@wsh.pl

dyżury w terminach:

13.03.2021 – 12.30-13.15

14.03.2021 -16.35-17.20

27.03.2021 – 12.30-13.15

28.03.2021 – 16.35.-17.20

17.04.2021. – 12.30-13.15

18.04.2021 – 16.35-17.20

08.05.2021 – 12.30-13.15

09.05.2021 – 16.35-17.20

22.05.2021 – 12.30-13.15

23.05.2021 – 16.35-17.20

05.06.2021 – 12.30-13.15

 

Nowak Paweł dr prof. WSH 

e-mail: pnowak@wsh.pl 

Microsoft teams: pawel.nowak@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

09.10.2020 godz. 8:30-9:15

16.10.2020 godz. 8:30-9:15

23.10.2020 godz. 8:30-9:15

06.11.2020 godz. 8:30-9:15

20.11.2020 godz. 8:30-9:15

27.11.2020 godz. 8:30-9:15

04.12.2020 godz. 8:30-9:15

18.12.2020 godz. 8:30-9:15

22.01.2021 godz. 8:30-9:15

 

Michał Nowak mgr

e-mail: mnowak@wsh.pl

Microsoft teams: michal.nowak@wsh.pl

dyżury w terminach :

14.03.2021 godz.16.35-17.20

17.04.2021 godz. 9.35-10.20

22.05.2021 godz.16.35-17.20

Nowak Katarzyna mgr

e-mail: knowak@wsh.pl 

Microsoft teams: katarzyna.nowak@wsh.pl 

 

17.10.2020 r. (sobota)  – 10.40 – 11.25

24.10.2020 r. (sobota)  – 10.40 – 11.25

14.11.2020 r. (sobota)   – 10.40 – 11.25

15.11.2020 r. (niedziela) – 10.40 – 11.25

21.11.2020 r. (sobota)   – 10.40 – 11.25

28.11.2020 r. (sobota)   – 10.40 – 11.25

16.01.2021 r. (sobota)   – 10.40 – 11.25

06.02.2021 r. (sobota)  – 10.40 – 11.25

Olbrych Barbara dr prof. WSH

e-mail: b.olbrych@op.pl

Microsoft teams: barbara.olbrych@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

14.03.2021 godz.    9.00-9.45

21.03.2021 godz.    9.00-9.45

27.03.2021 godz. 13.15-14.00

17.04.2021 godz. 13.45-14.00

25.04.2021 godz.    9.00-9.45

08.05.2021 godz.  13.15-14.00

22.05.2021 godz.    9.00-9.45

29.05.2021 godz.    9.00-9.45

12.06.2021 godz. 13.45-14.00

 

Okrasa Marzena dr

Microsoft teams: Monika.Swiostek@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

środa godz. 13:00-14:00

Pawlińska Aneta dr 

e-mail: apawlinska@wsh.pl 

Microsoft teams: aneta.pawlinska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

16.03.2001r. – 18.30 – 19.15,

13.04.2021r. – 18.30 – 19.15,

11.05.2021r. – 18.30 – 19.15,

08.05.2021r. – 15.00 – 15.45

 

 

Płotczyk Magdalena Prof. WSH dr

e-mail: mplotczyk@wsh.pl

Microsoft teams: magdalena.plotczyk@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

sobota godz. 13.15.-14.00

wyjątek 19.12.2020  w godz. 12.15-13.00

 

Podolski Artur mgr inż. 

e-mail: apodolski@wsh.pl 

Microsoft teams: artur.podolski@wsh.pl 

 

dyżury w terminie: 

2020-10-08 godz.11:20 – 12:05

2020 10-15 godz.11:20 – 12:05

2020-10-22 godz. 11:20 – 12:05

2020-10-29 godz.11:20 – 12:05

2020-11-05 godz.11:20 – 12:05

2020-11-19  godz.11:20 – 12:05

2020-11-26  godz. 11:20 – 12:05

2020-12-03 godz. 11:20 – 12:05

2020-12-10 godz.11:20 – 12:05

2021-01-14 godz. 11:20 – 12:05

2021-01-22 godz. 13:05 – 13:55

Romanek Zenon dr 

e-mail: zromanek@wsh.pl 

Microsoft teams: zenon.romanek@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

07.03.2021 godz. 13.05 – 13.50

27.03.2021 godz. 09.00 – 09.45

31.03.2021 godz. 14.45 – 15.30

14.04.2021 godz. 14.45 – 15.30

21.04.2021 godz. 18.50 – 19.35

25.04.2021 godz. 13.05 – 13.50

12.05.2021 godz. 14.45 – 15.30

23.05.2021 godz. 11.20 – 12.05

26.05.2021 godz. 18.50 – 19.35

06.06.2021 godz. 11.20 – 12.05

09.06.2021 godz. 18.45 – 19.30

 

Rudecka-Gutkowska Sylwia dr

e-mail:   s.gutkowska@wp.pl

Microsoft teams: sylwia.rudecka@wsh.pl

 

 

Dyżury w terminach:

07.03.2021 godz.15.45-16.30

21.03.2021 godz.14.50-15.35

10.04.2021 godz.16.35-17.20

25.04.2021 godz.16.35-17.20

16.05.2021 godz.16.35-17.20

30.05.2021 godz.16.35-17.20

12.06.2021 godz.16.35-17.20

 

Rudziński Filip dr hab. inż.

e-mail: f.rudzinski@tu.kielce.pl

Microsoft Teams: filip.rudzinski@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

15.11.2020. godz. 11.20-12.05

29.11.2020. godz. 9.35-10.20

 

Rychlik Andrzej dr inż.

e-mail: andrzej.rychlik@p.lodz.pl

Microsoft teams: andrzej.rychlik@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

06.11.2020. godz. 15.45-16.30

27.11.2020. godz. 15.45-16.30

28.11.2020. godz. 14.45-15.30

11.12.2020. godz. 15.45-16.30

12.12.2020. godz. 14.45-15.30

15.01.2021. godz. 15.45-16.30

 

Rynkun-Werner Rober dr

e-mail: rynkunwerner@poczta.onet.pl

Microsoft teams: robert.rynkun-werner@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

7.11 12.00 – 13.00,

15.11 13.00 -14.00;

28.11 16.30 – 17.30;

12.12 16.40 – 17.30

 

Sadowska Agnieszka dr prof.WSH 

e-mail: asadowska@wsh.pl 

Microsoft teams: agnieszka.sadowska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

środa godz. 12.00-14.30

 

 

Samcik Monika dr 

e-mail: msamcik@wsh.pl 

Microsoft teams: monika.samcik@wsh.pl 

 

dyżury online: 

Poniedziałek godz. 18:00 – 19:00

 

 

Siek Adam mgr

e-mail: siekadam@wp.pl

Microsoft teams: adam.siek@wsh.pl

dyżury w terminach:

14.03.2021 – 12.00-12.45

21.03.2021 – 12.00-12.45

11.04.2021 – 12.00 – 12.45

17.04.2021 – 8.00 – 8.45

25.04.2021 – 12.00 – 12.45

9.05.2021 – 12.00 – 12.45

16.05.2021 – 12.00 – 12.45

29.05.2021 – 12.00 – 12.45

6.06.2021 – 12.00 – 12.45

Słomka Andrzej prof. WSH dr hab.

Microsoft teams:   Andrzej.Słomka@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

13.03.2021    godz. 10.45-11.30

20.03.2021    godz. 14.15-15.00

11.04.2021    godz. 14.15- 15.00

24.04.2021   godz.   9.35 -10.20

08.05.2021   godz. 16.00-16.45

22.05.2021   godz.  15.00-15.45

 05.06.2021  godz.   16.00-16.45 

Soczewka Marta

e-mail: msoczewka@wsh.pl 

Microsoft teams: marta.soczewka@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

środy:

od  25.11 od godz. 18.20

po  25.11 od godz 17.30

 

Staniuk Wojciech

e-mail: wstaniuk@wsh.pl 

Microsoft teams: wojciech.staniuk@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

28.03. godz. 09.00-09.45;
18.04. godz. 09.00-09.45;
23.05. godz. 09.00-09.45;
06.06. godz. 09.00-09.45.

Stępień Agnieszka mgr

e-mail: stepien_a@poczta.onet.pl

Microsoft Teams: Agnieszka.Stepien@wsh.pl

dyżury w terminach:
20.03.2021 godz. 9:40 – 10:25
21.03.2021 godz. 11:30 – 12:15
11.04.2021 godz. 14:10 – 14:55
24.04.2021 godz. 12:20 – 13:05
25.04.2021 godz. 15:00 – 15:45

 

Sułecka Katarzyna

e-mail: ksulecka@wsh.pl 

Microsoft teams: katarzyna.sulecka@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

20.03.2021- 11.30-12.15

27.03.2021- 13.10-13.55

10.04.2021- 13.10-13.55

17.04.2021- 13.10-13.55

24.04.2021- 11.30-12.15

08.05.2021- 8.00-8.45

16.05.2021- 10.00-10.45

22.05.2021- 8.00-8.45

30.05.2021-10.00-10.45

05.06.2021- 8.00-8.;45

13.06.2021- 10.00-10.45

Sułecka Dorota  mgr

Microsoft Teams:Dorota.Sulecka@wsh.pl

dyżury w terminach:
22.03.2021 godz. 9:00 – 9:45
12.04.2021 godz.9:00 – 9:45
26.04.2021 godz.9:00 – 9:45
17.05.2021 godz. 9:00 – 9:45
31.05.2021 godz. 9:00 – 9:45
07.06.2021 godz. 10:40 – 11:25
26.04.2021godz. 9:00 – 9:45
17.05.2021 godz.9:00 – 9:45
31.05.2021 godz. 9:00 – 9:45
07.06.2021 godz. 10:40 – 11:25

 

 

Świostek Monika

e-mail: mswiostek@wsh.pl 

Microsoft teams: monika.swiostek@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

06.03.2021 godz. 16.40-17.25
25.04.2021 godz. 16.40-17.25
14.05.2021 godz. 18.00-18.45

Małgorzata Szczepaniak  mgr

e-mail: omiga2@wp.pl

Microsoft teams: malgorzata.szczepaniak@wsh.pl

 

dyżury w terminach:
w każdy wtorek : godz. 16.35-17.20

 

Tabasz Władysław dr hab. prof. WSH.

e-mail: wtabasz@wp.pl

Microsoft teams: wladyslaw.tabasz@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

07.03.2021 r. godz. 18.20-19.05

21.03.2021 r. godz. 18.20-19.05

27.03.2021 r. godz. 11.35-12.20

11.04.2021 r. godz. 18.20-19.05

17.04.2021 r. godz. 11.35-12.20

25.04.2021 r. godz. 18.20-19.05

29.05.2021 r. godz. 18.20-19.05

Trojanowska Maja mgr

Microsoft teams:  Maja.Trojanowska@wsh.pl

20.03.2021r. godzina: 14:50 – 15:30
27.03.2021r. godzina: 13:00 – 14:00
17.04.2021r. godzina: 13:00 – 14:00
24.04.2021r. godzina: 11:30 – 12:30
16.05.2021r. godzina: 12:15 – 13:15

29.05.2021r. godzina: 11:00 – 11:30.

Tundzios Bogusław mgr

e-mail:btundzios@wsh.pl

Microsoft teams:boguslaw.tundzios@wsh.pl

dyżury w terminach:
20.03.2021 godz.16.00-16.45
18.04.2021 godz.13.00-14.00
16.05.2021 godz.11.20-12.15

Tokarski Adam dr

Microsoft teams:   adam.tokarski@wsh.pl

26.04.2021 godz. 16:30-17:15
17.05.2021 godz. 16:30-17:17
07.06.2021 godz. 16:30-17:15

 

 

Urbański Andrzej

e-mail: aurbanski@wsh.pl 

Microsoft teams: andrzej.urbanski@wsh.pl 

dyżury w terminach:

03.03 środa: godz. 11.30 -12.15

10.03 środa: godz. 08.00 – 08.45

17.03 środa: godz. 11.30 – 12.15

24.03 środa: godz. 08.00 – 08.45

31.03 środa: godz. 11.30 – 12.15

07.04 środa: godz. 08.00 – 08.45

14.03 środa: godz. 11.30 – 12.15

21.03 środa: godz. 11.30 – 12.15

28.03 środa: godz. 11.30 – 12.15

05.05 środa: godz. 08.00 – 08.45

12.05 środa: godz. 11.30 – 12.15

19.05 środa: godz. 11.30 – 12.15

26.05 środa: godz. 11.30 – 12.15

02.06 środa: godz. 11.30 – 12.15

09.06 środa: godz. 11.30 – 12.15

16.06 środa. godz. 08.00 – 08.45

23.06 środa. godz. 08.00 – 08.45

30.06 środa. godz. 08.00 – 08.45

 

 

Wasiak Karolina

e-mail: kwasiak@wsh.pl 

Microsoft teams: karolina.wasiak@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

13.03.2021 – 9.00-9.45

20.03.2021 – 9.45-10.30

27.03.2021 – 13.15-14.00

10.04.2021 – 9.45-10.30

17.04.2021 – 13.15-14.00

24.04.2021 – 9.45-10.30

08.05.2021 – 13.15-14.00

15.05.2021 – 9.45-10.30

22.05.2021 – 13.15-14.00

29.05.2021 – 13.15-14.00

05.06.2021 – 13.15-14.00

12.06.2021 – 13.15-14.00

 

 

Wasilewska Paulina

e-mail: pwasilewska@wsh.pl 

Microsoft teams: paulina. wasilewska-stanczak@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

11.03.21    w godz.  18:00 do 18:45

18.03.21    w godz.  18:00 do 18:45

25.03.21    w godz.  18:00 do 18:45

15.04.21    w godz.  18:00 do 18:45

22.04.21    w godz.  18:00 do 18:45

29.04.21    w godz.  18:00 do 18:45

13.05.21    w godz.  18:00 do 18:45

20.05.21    w godz.  18:00 do 18:45

27.05.21    w godz.  18:00 do 18:45

10.06.21    w godz.  18:00 do 18:45

17.06.21   w godz.  18:00 do 18:45

                                                                                                                    

 

Walaszczyk Ludmiła dr 

e-mail: lwalaszczyk@wsh.pl 

Microsoft teams: teams:ludmila.walaszczyk@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

20.03.2021 godz. 15.45-16.30
24.04.2021 godz. 15.45-16.30
16.05.2021 godz. 16.35-17.20
29.05.2021 godz. 15.45-16.30
12.06.2021 godz. 11.20-12.15

 

 

Karolina Wasiak  mgr

Microsoft Teams: karolina.wasiak@wsh.pl

dyżury w terminach:
13.03.2021 – 9.00-9.45
20.03.2021 – 9.45-10.30
27.03.2021 – 13.15-14.00
10.04.2021 – 9.45-10.30
17.04.2021 – 13.15-14.00
24.04.2021 – 9.45-10.30
08.05.2021 – 13.15-14.00
15.05.2021 – 9.45-10.30
22.05.2021 – 13.15-14.00
29.05.2021 – 13.15-14.00
05.06.2021 – 13.15-14.00
12.06.2021 – 13.15-14.00

 

 

Wąsowska Anna dr

e-mail: awasowska@wsh.pl 

Microsoft teams: anna.wasowska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

24.10. 2020  godz. 11:30-12:15

14.11. 2020  godz. 11:30-12:15

22 11. 2020  godz. 11:30-12:15

05.12. 2020  godz. 15:00-15:45

13.12. 2020  godz. 15:00-15:45

16 .01. 2021 godz. 11:30-12:15

30.01. 2021  godz. 11:30-12:15

 

Wilk Kamil dr 

e-mail: kwilk@wsh.pl 

telefon nr 605-286-751  

Microsoft teams: kamil.wilk@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

  1. III 2021 – godz. 14.00-14.45
  2. IV 2021 – godz. 9.00-9.45
  3. V 2021 – godz. 11.30-12.15
  4. VI 2021 – godz. 14.00-14.45   12. VI 2021 – godz. 18.30-19.15

                                                                                                                                 

Wiszniewski Wojciech prof. WSH dr hab.

Microsoft teams:   Wojciech.Wiszniewski@wsh.pl

Dyżury: 45 minut po zajęciach

Wojdat Aneta mgr

e-mail: aneta@wojdat.eu

Microsoft teams: aneta.wojdat@wsh.pl

 

dyżury:

w piątki od 17:00-18.00

Wojtowicz Ewa dr

Microsoft teams:Ewa.Wojtowicz@wsh.pl

dyżury w terminach: 
Czwartki – 8.15 – 8.45

Wrzosek Stanisław 

e-mail:swrzosek@wsh.pl

Microsoft teams: stanislaw.wrzosek@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

poniedziałki  9:15 – 9:45.

Ziółkowski Adam dr prof. WSH

e-mail: aziolkowski@wsh.pl

Microsoft teams: adam.ziolkowski@wsh.pl 

dyżury w terminach:

czwartki 11.30-12.15

soboty 8.50-9.35

 

Ziółkowski Janusz dr prof. WSH

e-mail: ziolkowski.deblin@interia.pl

Microsoft teams: janusz.ziolkowski@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

06.03.2021. 12.00-13.00

14.03.2021. 12.00-13.00

27.03.2021. 08.30-09.30

10.04.2021. 12.00-13.00

18.04.2021. 08.30-09.30

24.04.2021. 12.30-13.00

08.05.2021. 08.30-09.30

09.05.2021. 08.30-09.30

15.05.2021. 12.30-13.30

23.05.2021. 08.30-09.30

29.05.2021. 12.30-13.30

Zaremba Katarzyna dr 

e-mail: kzaremba@wsh.pl 

Microsoft teams: katarzyna.zaremba@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

24.10.2020 godz. 10.40. – 11.25

14.11.2020 godz. 14.55 – 15.40

12.12.2020 godz. 10.40 – 11.25

30.01.2021 godz. 11. 25 – 12.15

 

 

 

 

 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x