skype wsh radom
rekrutacja online

Konferencje

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu realizując swą misję edukacyjną nie tylko kształci studentów, ale również stanowi aktywny ośrodek życia naukowego i akademickiego. Najlepszym tego przykładem są liczne konferencje naukowe, które organizujemy we współpracy z renomowanymi uczelniami wyższymi z Polski i zagranicy.

Konferencje naukowe skupiają środowisko naukowców oraz praktyków. Stanowią forum dyskusyjne dotyczące problemów życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Dają możliwość konfrontacji nauki z praktyką poprzez wymianę poglądów i doświadczeń. Podczas spotkań prezentowany jest dorobek naukowy z danej dziedziny oraz najnowsze trendy i rozwiązania. W konferencjach organizowanych przez WSH biorą udział również studenci objęci elitarnym programem Leader Academy.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu była organizatorem kilkudziesięciu konferencji, w tym ogólnopolskich i międzynarodowych:

 

 • Przemoc w rodzinie- nowe wyzwania , stare problemy
 • Biorę odpowiedzialność – ciąża bez alkoholu
 • Problemy współczesnej Europy w  kontekście prawnym, administracyjnym pedagogicznym i społecznym
 • Współczesny nurt wolontariatu-aspekty prawne, administracyjne, społeczne i pedagogiczne
 • Integracja a bezpieczeństwo- wybrane aspekty prawne, administracyjne, społeczne i pedagogiczne
 • Start w biznes, czyli czego potrzebujesz, aby to praca szukała Ciebie, a nie Ty pracy
 • „Alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia jako wyzwanie dla współczesnej pedagogiki społecznej” teoria i praktyka
 • Konsekwencje reformy edukacji i szkolnictwa wyższego
 • „Problemy i perspektywy administracji publicznej ” aspekty prawne i psychospołeczne
 • Samorząd terytorialny w kontekście otoczenia instytucjonalnego
 • Innowacje wolontariatu społeczeństwa w XXI wieku
 • Aktualne problemy reformowania systemu prawnego Ukrainy
 • Pedagogiczne, administracyjne i prawne aspekty funkcjonowania systemu oświaty w Europie – od tradycji do współczesności
 • Rola profilaktyki i prewencji w przeciwdziałaniu zagrożeniom społecznym
 • Finansowe i ekonomiczne wyzwania Polski w Unii Europejskiej na przełomie dekad
 • „Bezpieczeństwo w obliczu zmian społecznych ” wybrane aspekty prawne, administracyjne i pedagogiczne
 • Lokalna polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
 • Życie z FAScynującym Dzieckiem – pedagogiczne, administracyjne i prawne aspekty funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym
 • Bezpieczeństwo finansowe w dobie kryzysu
 • Fundusze i instrumenty finansowe szansą na rozwój – konferencja studencka
 • Finanse publiczne w Polsce – teoria i praktyka – konferencja studencka
 • Współczesne problemy edukacji i szkolnictwa wyższego – konferencja studencka
 • Uwarunkowania pedagogiczne, społeczne i prawne wolontariatu w XXI wieku – konferencja studencka
 • Substancje psychoaktywne w życiu dzieci i młodzieży – konferencja studencka
 • Problemy europeizacji – wybrane aspekty prawne, administracyjne i pedagogiczne – międzynarodowa konferencja naukowa
 • Terroryzm – zagrożenie współczesnego świata – konferencja studencka
 • „Kryzys finansowy ” wybrane aspekty prawne, administracyjne, społeczne i pedagogiczne – konferencja studencka
 • Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji – międzynarodowa konferencja naukowa
 • Pedagogika świata wirtualnego wobec nowych wyzwań – międzynarodowa konferencja naukowa
 • Finanse samorządu terytorialnego w Europie – konferencja międzynarodowa
 • Jakość administracji publicznej, a jakość życia – aspekty prawne i społeczne
 • Kontrola administracji publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Młodzi i media
 • Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie
 • Public relations w polityce – konferencja studencka
 • Współczesne oblicze patologii społecznych – konferencja ogólnopolska
 • System praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela w Polsce – środki ochrony wolności i praw – konferencja studencka
 • Public relations w organach administracji – konferencja studencka
 • „Dyplomacja współczesna ” teoria vs praktyka – konferencja studencka
 • „Profilaktyka i resocjalizacja” współczesne dylematy, problemy, sukcesy
 • Elementarze w edukacji wczesnoszkolnej: historia, funkcje, przemiany treści i formy
 • Promocja i reklama widziana oczami studenta dziennikarstwa
 • „Rodzina XXI wieku ” współczesne zagrożenia – konferencja studencka
 • Polityka zagraniczna Unii Europejskiej – konferencja studencka
 • XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce
 • Media jako wyzwanie wychowawcze
 • Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej
 • Style wychowawcze – wybór należy do ciebie
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe – wyzwania i zagrożenia XXI wieku
 • Ocena bezpieczeństwa Polski metodą ekspercką
 • Zastosowanie nauk o zarządzaniu w organizacjach gospodarczych i administracji publicznej
 • Między historią a przyszłością – ponad kulturami i granicami
 • Bezpieczeństwo Polski na progu XXI wieku
 • „Bezpieczeństwo międzynarodowe” wyzwania i zagrożenia na progu XXI wieku
 • Bezpieczeństwo w administracji i biznesie
 • Dobra administracja – teoria a praktyka
 • ONZ, UE a problemy bezpieczeństwa międzynarodowego
 • „Komunikacja marketingowa – kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego”
 • Polska w Unii Europejskiej – nowy wymiar współpracy międzynarodowej w ochronie środowiska
 • Informatyzacja narzędziem optymalizacji zysku
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska
 • Europejska Konferencja Public Relations
 • Spółdzielczość w Polsce w XX wieku. Historia, stan obecny – perspektywy rozwoju
 • Stare i nowe media w procesie komunikacji społecznej – konferencja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w drodze do Unii Europejskiej
 • Z dziejów administracji w Małopolsce XVI-XX wieku
 • „Etyka w działalności gospodarczej: fikcja czy sukces”
 • Reforma służby zdrowia – szanse i zagrożenia
 • Dylematy rozwoju kadr w administracji publicznej
 • System informacji strategicznej – kluczowy czynnik sukcesu firmy
 • Za i przeciw hipermarketom
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x