skype wsh radom
rekrutacja online

Komisja stypendialna

W obliczu pandemii i wywołanego przez nią kryzysu Wyższa Szkoła Handlowa wspiera studentów i wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Komisja Stypendialna WSH już od 17 kwietnia  będzie dostępna dla Państwa m.in. na platformie Teams od wtorku do soboty!

Informujemy, że studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce mogą otrzymać jednorazową zapomogę z funduszu stypendialnego.

Za trudną sytuację materialną Rektor Uczelni przyjmuje także utratę źródła dochodu przez członków rodziny studenta.

Wszystkie wnioski zostaną rozpoznane priorytetowo. Wypłaty będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do pobrania:

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ

PIGUŁKA STYPENDIALNA

Wskazówki merytoryczne:

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

2. Skoro w związku z trudną sytuacją życiową potrzebne jest wsparcie finansowe, które ma zaradzić tej sytuacji i przyczynić się do jej polepszenia, tym samym wskazuje to, że trudna sytuacja życiowa powinna być powiązana z trudną sytuacją materialną, z problemami natury finansowej.

3. Wniosek o zapomogę nie może być złożony z powodu stanu epidemii, a jedynie z powodu konkretnych zdarzeń przez epidemię spowodowanych, które to zdarzenia przesądzają o znalezieniu się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej: np. utrata pracy (rozwiązanie umowy, niepodpisanie kolejnej umowy), utrata dochodu lub jego zmniejszenie (pracodawca zawiesił wypłatę wynagrodzeń lub zapowiedział obniżenie kolejnych wypłat).

4. Wniosek o zapomogę powinien zostać złożony po wystąpieniu danego zdarzenia, a nie w momencie jego przewidywania – po dacie rozwiązania umowy, po miesiącu, za który nie wpłynęło i nie wpłynie wynagrodzenie, po ogłoszeniu przez pracodawcę czego mają się spodziewać pracownicy.

5. Wniosek należy udokumentować, nie wystarczy sam opis sytuacji. Komisja czytając wniosek szuka po kolei potwierdzenia podanych faktów w dokumentach.

6. We wniosku muszą znaleźć się bardzo konkretne dane,  potwierdzone dokumentami, a nie tylko ogólny opis sytuacji typu: „Pracowałem w gastronomii, restauracja została zamknięta z powodu koronowirusa”. To nie jest wystarczający opis trudnej sytuacji życiowej.

7. Jeśli student stracił dochody z umowy zlecenia ma obowiązek oświadczyć czy będzie mu przysługiwało świadczenie postojowe oraz w jakiej wysokości.

8. Student powinien skontaktować się z Komisją Stypendialną w sprawie dokumentów dołączanych do wniosku oraz informacji o złożeniu wniosku.

W związku z ochroną danych osobowych prosimy o nie wysyłanie drogą mailową wniosków o przyznanie świadczenia.

mgr Barbara Białkowska

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

e-mail:bbialkowska@wsh.pl

rektor@wsh.pl

Microsoft Teams: barbara.bialkowska@wsh.pl

Microsoft Teams: stypendia@wsh.pl

Skype: barbara.bialkowska@wsh.pl

dyżury online:

Stypendia – wtorek – sobota  godz. 11.00-13.00

Biuro Rektora – piątek  godz. 10.00-11.00, sobota godz. 9.00-11.00

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x