skype wsh radom
rekrutacja online

STYPENDIUM MINISTRA

Udostępnij

Szanowni Studenci,

wnioski o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia wraz z odpowiednimi załącznikami proszę składać w Dziale Jakości Kształcenia i Dokumentacji Toku Studiów (ul. Mazowieckiego 7a, II piętro).

Wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:

– 28 września w godz. 14:00-15:30

– 2 października w godz. 14:00-15:30

– 9 października w godz. 10:00-12:00 oraz 14:00-15:30

– 19 października w godz. 14:00-15:30

UWAGA! Wnioski złożone z uchybieniem powyższych terminów nie podlegają rozpatrzeniu. We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:

rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,

rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,

1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – do dnia 30 września 2021 r.

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Do wniosku proszę obowiązkowo dołączyć oświadczenie potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z podanym wzorem).

Wzór wniosku, oświadczenie do wniosku, wymagane dane i załączniki, przykłady oświadczeń

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z:

mgr Katarzyną Marcinkiewicz-Marszałek

tel. 48 363 22 90, wew. 34

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x