skype wsh radom
rekrutacja online

Cykl warsztatów z American Corner Radom

Udostępnij

W Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbył się cykl warsztatów organizowanych przez American Corner Radom dla studentów Uczelni. Warsztaty prowadzono w języku polskim i angielskim, a uczestnicy spotkań otrzymali dawkę interesującej wiedzy.

 1. Cykl spotkań pt.  „ Empower Yourself „ – warsztaty w języku polskim

  Daty i tematy spotkań:

  5.03.2021 – To wszystko kwestia nastawienia

  9.04. 2021–  Emocjonalnie o emocjach

  14.05. 2021– Sztuka uczenia się część 1

  11.06. 2021– Sztuka uczenia się część 2


  Opis poszczególnych spotkań:
  Praktyki były realizowane zdalnie, na platformie Zoom. Spotkania prowadzone były przez koordynatorkę American Corner Radom, Pania Karolinę Adamczyk oraz Panią Urszulę Malmon. Opiekunem merytorycznym praktyk była mgr Milena Durasiewicz. Na każdym spotkaniu obowiązywała lista obecności.

  Pierwsze spotkanie miało miejsce 5 marca 2021, w godzinach godz. 16.30-18.00, zatytułowane było „To wszystko kwestia nastawienia”. Spotkanie poświęcone było naszemu nastawieniu do życia, planów, porażek, sukcesów. Rozmawialiśmy o tym, jak nastawienie i język, którego używamy może wpływać na nas samych, jak może pomóc bądź przeszkodzić w realizacji życiowego celu oraz marzeń.

  Druga sesja, która odbyła się 9 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.30, trwała dwie godziny i poświęcona była emocjom. Warsztat „Emocjonalnie o emocjach” miał formę dyskusji i zawierał takie treści jak: co to są emocje, jak je dzielimy, czy potrafimy nazwać i rozróżnić emocje nam towarzyszące? Czy istnieją emocje złe i dobre? Czy emocje podlegają ocenie? Studenci chętnie angażowali się w rozmowy, zadawali pytania i byli aktywni.

  Trzecie spotkanie, 14 maja 2021  rozpoczęło się o 16.30 i trwało dwie godziny. Tytuł spotkania to „Sztuka uczenia się cz.1”. Była to pierwsza z dwóch zaplanowanych sesji dotyczących sztuki uczenia się. Prelegentka prezentowała różne sposoby uczenia się. Przekonywała, że można nauczyć się, jak się uczyć, ponieważ uczenie się jest umiejętnością, nie talentem a przecież umiejętności można się … nauczyć.

  Ostatnie, czwarte spotkanie cyklu Empower Yourself w języku polskim było kontynuacją spotkania z 11 maja. Sztuka uczenia się cz.2 , 18.06.2021 rozpoczęliśmy o godzinie 16.30 Sesja poświęcona mechanizmom działania pamięci oraz metodom, których musimy się nauczyć, jeśli chcemy odnieść sukces w uczeniu się przez całe życie i wiedzieć, jak zdobywać, a następnie odzyskiwać wiedzę.

 2. Cykl spotkań pt.  „ Empower Yourself „ – warsztaty w języku angielskim

  Odbyły się cztery spotkania w języku angielskim. Prelegentką była Magdalena Zawadzka – nauczycielka języka angielskiego, certyfikowany coach, trenerka i autorka sesji dla American Corner Radom.

  Daty i tematy spotkań:

  1. 19.03.2021 -„It’s All about mindset”
  2. 16.04.2021 – „Emotionally speaking”
  3. 28.05.2021 – „The art. Of learning, part 1”
  4. 18.06.2021 – “The art of learning, part 2”

  Praktyki były realizowane zdalnie, na platformie Zoom. Spotkania prowadzone były przez koordynatorkę American Corner Radom, Pania Karolinę Adamczyk oraz Panią Urszulę Malmon. Opiekunem merytorycznym praktyk była mgr Milena Durasiewicz. Na każdym spotkaniu obowiązywała lista obecności.

  Opis poszczególnych spotkań:

  Pierwsze spotkanie miało miejsce 19 marca 2021, w godzinach godz. 16.30-18.00. Spotkanie poświęcone było naszemu nastawieniu do życia, planów, porażek, sukcesów. Rozmawialiśmy o tym, jak nastawienie i język, którego używamy może wpływać na nas samych, jak może pomóc bądź przeszkodzić w realizacji życiowego celu oraz marzeń.

  Druga sesja, która odbyła się 16 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.30, trwała dwie godziny i poświęcona była emocjom. Warsztat miał formę dyskusji i zawierał takie treści jak: co to są emocje, jak je dzielimy, czy potrafimy nazwać i rozróżnić emocje nam towarzyszące? Czy istnieją emocje złe i dobre? Czy emocje podlegają ocenie? Studenci chętnie angażowali się w rozmowy, zadawali pytania i byli aktywni.

  Trzecie spotkanie, 28 maja maja 2021  rozpoczęło się o 16.30 i trwało dwie godziny. Była to pierwsza z dwóch zaplanowanych sesji dotyczących sztuki uczenia się. Prelegentka prezentowała różne sposoby uczenia się. Przekonywała, że można nauczyć się, jak się uczyć, ponieważ uczenie się jest umiejętnością, nie talentem a przecież umiejętności można się … nauczyć.

  Ostatnie, czwarte spotkanie cyklu Empower Yourself w języku polskim było kontynuacją spotkania z 11 maja. 18.06.2021 rozpoczęliśmy o godzinie 16.30 Sesja poświęcona mechanizmom działania pamięci oraz metodom, których musimy się nauczyć, jeśli chcemy odnieść sukces w uczeniu się przez całe życie i wiedzieć, jak zdobywać, a następnie odzyskiwać wiedzę.

 3.  Cykl spotkań pt. „Czas na Zdrowie”

  Cykl „Czas na Zdrowie” składał się  siedmiu spotkań. Prelegentką była Pani dr Iwona Piątkowska – doktor  nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk biomedycznych, dietetyk, instruktorka rekreacji ruchowej ze specjalizacjami kinezygerontoprofilaktyka i fitness oraz ćwiczeń psychorelaksacyjnych opartych na systemie Pilatesa.

Daty i tematy spotkań:

 1. 23 marca 2021, godz. 13.00-15.00 „ Światło i rytm dobowy. Zapomnieni dawcy zdrowia.
 2. 13 kwietnia 2021, godz. 10:30 – 12:30 Stres zaczyna się w głowie, a manifestuje w ciele – o mechanizmach towarzyszących reakcji stresowej i sposobach ich modulacji
 3. 20 kwietnia 2021, godz. 10:30 -12:30 Modelowanie odporności psychofizycznej – nieoczywiste treści o teoretycznie oczywistych aspektach prozdrowotnego stylu życia.
 4. 18 maja 2021, godz. 10:30 Oddech jako proces i jako narzędzie.
 5. 25 maja 2021, godz. 10:30 Nie jesteś leniwy – o tym, że człowiek nie został stworzony do trenowania, a sformułowanie „siedzący tryb życia” stało się przysłowiowym chłopcem do bicia.
 6. 8 czerwca 2021, 10:30 „Głównym zadaniem ciała jest noszenie mózgu” T. Edison – w naukowy sposób o związku ruchu z mózgiem.
 7. 29 czerwca 2021. 10:30 Glukoza, ketony i ryby – czy można nakarmić mózg?

Opis poszczególnych spotkań:

Pierwsze spotkanie miało miejsce 23 marca 2021, w godzinach godz. 13.00-15.00, zatytułowane było „ Światło i rytm dobowy. Zapomnieni dawcy zdrowia”.

Omówiony został rytm dobowy, który regulowany jest przez ośrodek w mózgu – jądro nadskrzyżowaniowe znajdujące się w podwzgórzu, zastanawialiśmy się jakie są czynniki wpływające na rytmikę dobową, co wpływa na zaburzenia rytmu dobowego, jakie skutki dla naszego organizmu może mieć praca zmianowa.

Drugie spotkanie zatytułowane „Stres zaczyna się w głowie, a manifestuje w ciele – o mechanizmach towarzyszących reakcji stresowej i sposobach ich modulacji” odbyło się 13.04 o godzinie 10.30 i trwało dwie godziny. Prelegentka omówiła mechanizmy powstawania stresu, reakcje organizmu na stres, mechanizmy, które towarzyszą reakcjom stresowym.  Spotkaniu towarzyszyła dyskusja na temat czynników wywołujących stres, czy stres jest szkodliwy dla zdrowia, jakie znamy mechanizmy radzenia sobie ze stresem, kiedy najczęściej doświadczamy stresu. Studenci chętnie angażowali się w zadawane pytania i byli aktywni.

 

Trzecie spotkanie odbyło się 20 kwietnia 2021. Rozpoczęło się o godz. 10:30, zakończyło o 12:30. Temat wykładu brzmiał: „Modelowanie odporności psychofizycznej – nieoczywiste treści o teoretycznie oczywistych aspektach prozdrowotnego stylu życia.

Prelegentka rozpoczęła od omówienia funkcji, jakie pełni układ odpornościowy, wyjaśniła czym różni się odporność wrodzona od nabytej, jak i dlaczego tworzą się stany zapalne w organizmie. Następnie skupiła się na omówieniu wpływu ruchu, treningu, snu, stresu na nasz układ odpornościowy oraz zdrowie psychiczne.

 

Czwarte spotkanie w dniu 18 maja 2021 poświęcone oddychaniu, zatytułowane zostało „Oddech jako proces i jako narzędzie, trwało dwie godziny. Spotkanie rozpoczęło się od ćwiczeń oddechowych metodą Konstantyna Butejko, w której znaczenia ma tzw. pauza kontrolna, czyli czas, na jaki jesteśmy w stanie wstrzymać oddech. Ćwiczenie wykonuje się w ten sposób, że bierze się naturalny wdech, następnie wydech, po którym wstrzymuje się powietrze.  W kolejnej części wykładu Prelegentka omówiła na co i jak  wpływa nasz oddech, jak powinno się prawidłowo oddychać, co oznacza w praktyce a co powinno oznaczać sformowanie „weź głęboki oddech”

 

 

25 maja 2021 odbyło się piąte spotkanie cyklu „Czas na zdrowie” , zatytułowane  Nie jesteś leniwy – o tym, że człowiek nie został stworzony do trenowania, a sformułowanie „siedzący tryb życia” stało się przysłowiowym chłopcem do bicia.

Dla wielu z nas, co słychać było w trwającej, żywej dyskusji, spotkanie i treści w nim zawarte były zaskakujące. Prelegentka omówiła biologiczne przyczyny naszego „lenistwa” i wyjaśniła, że człowiek nie został stworzony do trenowania.

 

Nie oznacza to, że Prelegentka zachęcała nas do siedzącego trybu życia – wręcz przeciwnie. Wyjaśniła jak działa nas organizm, dlaczego „nie chce nam się trenować, podkreślając, że nie jesteśmy stworzeni do treningu ale jesteśmy stworzeniu do RUCHU.

 

 

W dalszej części spotkania rozmawialiśmy o siedzącym trybie pracy, jak sobie radzić z bólem, czym jest ból przewlekły. Zaprezentowane zostały także badania dotyczące obniżenia posiłkowego stężenia glukozy poprzez przerywanie siedzenia 2-minutowym ruchem (Dunstan, avid W.,et al.”Beaking up prolonged pitting reduces postprandial glucose and insulin responses.” Diabetes care 35.5 (2012):976-983.

 

 

Kolejne, szóste spotkanie odbyło się 8 czerwca, trwało dwie godziny, nosiło tytuł „Głównym zadaniem ciała jest noszenie mózgu” T. Edison – w naukowy sposób o związku ruchu z mózgiem. Prelegentka omówiła działanie i funkcje mięśni. Zastanawialiśmy się jak aktywność fizyczna wpływa na mózg, na kreatywność, na myślenie, na nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne.

 

 

Ostatnie spotkane odbyło się 29 czerwca 2021.  O godzinie  10:30, tytuł to” Glukoza, ketony i ryby – czy można nakarmić mózg? Rozmawialiśmy o tym, jak jest zbudowany nasz mózg, jak powinna wyglądać dieta aby mógł prawidłowo funkcjonować. Zastanawialiśmy się jak poprawić naszą  koncentrację, motywację, kreatywność poprzez odpowiednie „karmienie” mózgu. Prelegentka omówiała funkcje i działanie neuroprzekaźników, rolę białka, węglowodanów i tłuszczy w organizmie. Podała praktyczne wskazówki dotyczące czytania etykiet a także bilansowania zdrowych, odżywczych posiłków.

Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski

mgr Milena Durasiewicz

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x