skype wsh radom
rekrutacja online

Wsparcie i psychoedukacja w czasie pandemii

Udostępnij

W związku  z sytuacją epidemiologiczną Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu zorganizowała cykl webinarów, związanych z tematyką aktualnie występujących trudności psychicznych czy psychosomatycznych. Koordynatorem projektu był Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan WNS WSH w Radomiu. Partnerami projektu byli: Ośrodek Terapii Uzależnień w Radomiu, Duszpasterstwo Akademickie w Radomiu oraz Instytut Integralnego Rozwoju w Radomiu. Poszczególne wydarzenia z powyższego projektu odbyły się w formie online na platformie Microsoft Teams w Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Epidemia COVID-19 istotnie oddziałuje na stan psychiczny społeczeństwa, w związku z tym Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu zainicjowała projekt pt. Wsparcie i Psychoedukacja w czasie pandemii dla Studentów, Pracowników WSH oraz ich Rodzin. Przedłużająca się sytuacja epidemiologiczna oraz związane z nią ograniczenia powodują wzrost zachorowań na depresje, zaburzenia lękowe, PTSD czy uzależnienia. Stąd też celem powyższego projektu jest zapewnienie wsparcia psychologicznego dla środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Na poszczególne, wirtualne spotkania zapraszani są specjaliści i omawiane tematy są z zakresu następujących dziedzin nauki: psychologii, pedagogiki, psychiatrii, psychosomatyki, uzależnień biochemicznych i behawioralnych oraz wsparcia duchowego.

Naszymi gośćmi w semestrze letnim byli:

Mgr Maja Trojanowska, psycholog, specjalista w zakresie interwencji kryzysowej – Jak radzić sobie z przemocą domową w czasie pandemii. Według danych jakie podaje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w okresie pandemii wzrosła znacznie liczba przypadków przemocy domowej. W naszym regionie potwierdzają wspomniane zjawisko dane Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu (debata publiczna WSH 21 stycznia 2021 roku). Izolacja, w opinii psychologów, specjalistów pracy z rodziną, kuratorów sądowych, sprzyjają nasilaniu się aktów przemocy domowej. Spotkanie poświęcone było psychologicznym mechanizmom pozostawania w krzywdzącej relacji, wspólnie z uczestnikami webinaru omówione zostało pojęcie przemocy domowej a także formy i procedury pomocy osobom doświadczającym krzywdy w środowisku rodzinnym.

Mgr Ewelina Mleczkowska, psycholog – Zrozumieć lęk. Sytuacja, w której się obecnie znajdujemy stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania, ogranicza możliwości planowania i generuje poczucie braku wpływu. Wszystko to może wywoływać w nas strach a nawet lęk. Po co nam strach? Dlaczego nie można bez niego żyć? Czym strach różni się od lęku? Jak skutecznie radzić sobie z lękiem nie tylko w sytuacji pandemii? W trakcie powyższego spotkania uczestnicy otrzymali odpowiedzi na powyższe pytania.

Dr Justyna Kaczmarczyk, psycholog, seksuolog – Wybrane problemy psychologiczne edukacji on-line. Czas pandemii przyniósł wiele trudności i wymagań, w tym wymusił konieczność zmiany tradycyjnej edukacji stacjonarnej na edukację zdalną, przy użyciu narzędzi technologii informacyjnej, które dotychczas nie były powszechne. Wynikające z tego trudności wywołują liczne negatywne skutki emocjonalne i behawioralne, wśród studentów, ale i wykładowców. Nauka zdalna w środowisku domowym, oddziałuje także na cały system rodzinny. Podczas webinaru spróbowaliśmy zwrócić uwagę na  organizację edukacji zdalnej i możliwości jej usprawniania, w aspekcie emocjonalnym.

Mgr Milena Durasiewicz, psycholog – Jak zadbać o nastrój w czasie pandemii.  Spotkanie zostało poświęcone obserwacji siebie, swoich myśli, emocji, sygnałów z ciała jak również była możliwość oceny swojego nastroju za pomocą jednej z metod poznawczo-behawioralnych, czyli skalowania. Obniżony nastrój w czasie pandemii doświadcza coraz więcej osób, jak sobie z tym radzić? Jak zadbać o zdrowie psychiczne? Na te pytania i nie tylko pojawiły się odpowiedzi w trakcie spotkania. Była także przestrzeń na własną pracę terapeutyczną, w której to pojawiła się możliwość obserwacji swojego samopoczucia.

Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Dziekan WNS WSH w Radomiu, pedagog, terapeuta uzależnień, coach – Izolacja jako szansa na edukację i rozwój osobisty. W trakcie spotkania była możliwość dokonania pozytywnego przewartościowania, w której to nastąpiła próba spojrzenia na izolację jako szansę na dostęp do edukacji. Izolacja jako możliwość rozwoju osobistego, była to pewnego rodzaju próba poszukania możliwości w ograniczeniach.

Mgr Paulina Wasilewska, psycholog – W przyjaźni ze stresem. Spotkanie było poświęcone problematyce stresu, czym on jest, jak oddziałuje na organizm? Czy stres może być mobilizujący? Jak radzić sobie ze stresem? W trakcie spotkania uczestnicy  mieli możliwość poznania natury stresu, a nawet próbowali się z nim zaprzyjaźnić, odkrywając także jego pozytywny wymiar, mobilizujący a nie destrukcyjny.

Mgr Ewelina Mleczkowska, psycholog – Jak sobie radzić ze stresem egzaminacyjnym.  Sesja, egzaminy, obrona – sytuacje, w których natężenie stresu jest wysokie. Jak sobie radzić ze stresem w tego typu sytuacjach ? W trakcie spotkania studenci mieli możliwość poznania technik radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym, tak by nie paraliżował, a mobilizował do efektywnego działania. Spotkania miało na celu także zmianę perspektywy, w której to egzamin jest postrzegany jako wyzwanie.

Na poszczególnych wirtualnych spotkaniach studenci mieli możliwość otworzenia się, podzielenia się swoimi trudności, rozterkami. Był to czas przyjrzenia się swoim myślom, emocjom i reakcjom z ciała, które pojawiają się w wyniku towarzyszącego napięcia wewnętrznego, lęku, smutku czy złości jako reakcji na proces adaptacji do nowej rzeczywistości. Wirtualne spotkania społeczności akademickiej to także możliwość wymiany informacji, podzielenia się refleksjami oraz przekazania sobie wzajemnie wsparcia.

Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski,

Mgr Milena Durasiewicz

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x