skype wsh radom
rekrutacja online

Bezpłatne webinaria dla nauczycieli!

Udostępnij

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu we współpracy z  Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu zapraszają na Webinaria dla nauczycieli, pedagogów i studentów, podczas których będzie możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy pedagogicznej. Wszystkie warsztaty odbędą się online na platformie Teams. Pierwszy z nich już 16 marca od godz. 18.00-19.30

PROGRAM WEBINARIÓW

Temat: E-learning w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Termin  16.03.2021

w godz. 18.00-19.30

Paulina Szwarc-Szczepanik – nauczyciel konsultant w MSCDN Wydział w Radomiu. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie. Ważnym elementem mojej pracy jest popularyzowanie nowych koncepcji pedagogicznych, innowacyjne rozwiązania programowe i metodyczne ponieważ wiem, że lekcje prowadzone nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem  atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i nowoczesnej technologii, rozbudzają dziecięce zainteresowania i chęć do zdobywania wiedzy. Natomiast kształcenie kompetencji cyfrowych u nauczycieli, podniesienie jakości edukacji informatycznej oraz popularyzowanie świadomego i praktycznego wykorzystania najnowszych technologii w procesie uczenia się i nauczania to umiejętność niezbędna w pracy każdego nauczyciela.

Temat: Społeczne zaangażowanie nauczyciela w życie regionu

Termin 13.04.2021

w godz. 18.00-19.30

Wioletta Budny – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Nauczyciel dyplomowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – oddział Warszawa. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej specjalność – specjalne potrzeby edukacyjne. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki pedagogicznej, społecznej a także metodyki nauczania. Autorka artykułów dotyczących agresji werbalnej stosowanej przez dzieci i młodzież. Od wielu lat związana z edukacją i wychowaniem najmłodszych. Praktyk i metodyk.

Temat: Metoda projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych dzieci we wczesnej edukacji.

 Termin 11.05.2021 

 w godz. 18.00-19.30

Anna Natora – edukator nowoczesnej edukacji, konsultant do spraw wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w MSCDN Wydział w Radomiu. Ekspert z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Staram się inspirować nauczycieli do podejmowania nowatorskich inicjatyw  w dydaktyce i wychowaniu, miedzy innymi poprzez propagowanie metod i technik aktywizujących myślenie dziecka. Działania, które dotychczas podejmowałam, przyniosły wielu nauczycielom wymierne korzyści i zaowocowały m.in.: opracowaniem, upublicznieniem  i  wdrożeniem  wielu innowacji pedagogicznych w swoich placówkach.

Temat: Jak reagować na trudne emocje – co zamiast karania?

Termin 09.06.2021

w godz. 18.00-19.30

Aneta Wojdat – absolwentka WSH Radom na kierunku Pedagogika specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna. Ukończone studia podyplomowe na takich kierunkach jak; Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie Oświatą  oraz  Edukacja i  Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością (Oligofrenopedagogika). Nauczyciel kontraktowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni. Wykładowca akademicki na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Harcerka w 1 Pionkowskiej Drużynie Harcerek Victoria im. Danusi Siedzikówny ps. Inka i Szczepu Czarna Jedynka Pionki w stopniu starszej ochotniczki i sanitariusz ZHR  i działacz lokalny Stowarzyszenia Orkiestry Dętej Boni Angeli. Członek zarządu orkiestry. Szczęśliwa kobieta realizująca swoje plany życiowe i zawodowe.

UDZIAŁ W WEBINARIACH JEST BEZPŁATNY.

 ZAINTERESOWANYM UCZESTNIKOM PRZYGOTUJEMY CERTYFIKATY.

STUDENCI UCZESTNICZĄCY W WEBINARIUM MOGĄ ZALICZYĆ OKREŚLONĄ PRZEZ DANEGO DZIEKANA LICZBĘ GODZIN NA RZECZ PRAKTYK

Szczegółowych informacji udziela:

Prorektor prof. WSH dr Agnieszka Sadowska

e-mial:asadowska@wsh.pl

JAK DOŁĄCZYĆ?

DOŁĄCZ DO WEBINARIUM JAKO GOŚĆ:

 

  1. Kliknij na TUTAJ ; Proszę przytrzymać na klawiaturze klawisz Ctrl (znajduje się na samym dole  pierwszy z lewej strony klawiatury) i  w tym samy czasie proszę kliknąć w link : Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo&state=93d450fa-3c63-4628-82eb-c7ff381774c4&&client-request-id=146cc143-6208-4691-aa51-90057d41ead1&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.9&nonce=fd02e62e-bb0f-4e6f-b327-db5187f7e2e6&domain_hint

  1. Zaloguj się jako gość podając:

login: guest@wsh.pl  mailto:guest@wsh.pl

hasło:  WSHRadom2020

(wielkość liter ma znaczenie)

  1. Przejdź do kalendarza (aby zobaczyć wydarzenia – zmień tryb wyświetlania kalendarza jak poniżej) i znajdź właściwe spotkanie. Kliknij na nie i za pomocą przycisku dołącz (w prawym górnym rogu ekranu dołączamy do spotkania).

 

Kod dostępu dla studentów WSH do zespołu: qyvoqs9

 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x