skype wsh radom
rekrutacja online

Bezpieczeństwo dziecka – Debata!

Debata ekspercka organizowana jest w przededniu Międzynarodowego Dnia Dziecka, który na całym świecie obchodzony jest w sposób niezwykle podniosły, uroczysty i radosny. Tego dnia dzieci, symbolicznie, przejmują władzę nad światem, nad parlamentem i pokazują, jaka ich zdaniem jest najwłaściwsza koncepcja świata, sposób rządzenia krajem i organizacja życia społecznego. Dzieci proponują, dorosłym swoją wizję świata przyjaznego dzieciom i bezpiecznego dla wszystkich ludzi.

Tego dnia wspominamy doniosłą rolę uchwalonej w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowaną przez Polskę w 1991 roku, Konwencji o prawach dziecka. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko jest podmiotem prawa i powinno umieć z niego świadomie korzystać na równi ze swoimi rodzicami. Organizowana debata, ma na celu upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka w szerokich kręgach społecznych. Warto zasygnalizować fakt, iż upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka, dbałość o bezpieczeństwo dzieci, nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają i wzmacniają rolę relacji społecznej obu pokoleń. Postanowienia i deklaracje zawarte w Konwencji o prawach dziecka stanowią podstawę działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci. Polska na tym polu może poszczycić się bogatą tradycją związaną z działalnością Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, czy Ludwika Rajchmana, pomysłodawcy stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. Również Polska była inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

Do udziału w debacie zapraszamy pedagogów, psychologów, przedstawicieli policji, sądownictwa, prawa, pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz dobra dzieci oraz wszystkich zainteresowanych anonsowaną tytułem debaty problematyką.

Program debaty

Start debaty 29.05, godzina 9.00 w aplikacji TEAMS

  • Studenci i pracownicy WSH dołączają z kalendarza lub za pomocą kodu dostępu – 0b61n8s
  • Studenci uczestniczący w wykładzie mogą zaliczyć określoną przez Dziekana liczbę godzin na rzecz praktyk studenckich.
  • Osoby spoza uczelni (Goście) :

ZALOGUJ SIĘ JAKO GOŚĆ

 

Serdecznie zapraszamy

Szczegółowych informacji udzielą:

Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – agolebiowski@wsh.pl

Prof. WSH dr Adam Ziółkowski – aziolkowski@wsh.pl

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x