skype wsh radom
rekrutacja online

Uzdrawianie zespołów a filozofia przywództwa służebnego

Udostępnij

W dniu 7 maja 2021 w Wyższej Szkole Handlowej odbył się warsztat na temat: Uzdrawianie zespołów – psychologia czy zarządzanie?. Warsztat poprowadziła Pani Aneta Montano, MBA przeprowadzała dwugodzinny warsztat pod tytułem Głównym celem warsztatu było zaznajomienie studentów WSH w Radomiu z filozofią przywództwa służebnego (ang. Servant Leadership).

Prelegentka wskazała, iż Servant Leadership, zostało pierwszy raz sformułowane przez Roberta K. Greenleafa w jego eseju z 1970 roku Sługa jako przywódca, w którym przedstawił szereg ideałów, wartości i filozofii dotyczących stawiania na pierwszym miejscu w organizacjach służby ludziom i klientom. Robert Greenleaf pisał: Służebny przywódca jest przede wszystkim sługą. Wszystko zaczyna się od naturalnego, silnego pragnienia służenia. Z niego dopiero rodzi się świadoma decyzja, by przewodzić. Różnicę dostrzeżesz w naturalnej trosce lidera, który chce upewnić się, że zaspokajane są potrzeby innych osób, jest to dla niego priorytet. Najlepszym testem, prawdziwym wyzwaniem dla liderów jest sprawdzenie: Czy ludzie, których prowadzę – rozwijają się? Czy moja postawa sprawia, że stają się zdrowsi, mądrzejsi, bardziej autonomiczni i czy prawdopodobne jest, że sami staną się sługami? Jak moje przywództwo wpływa na tych najmniej uprzywilejowanych ludzi w społeczeństwie? Czy takie osoby skorzystają na mojej postawie albo – przynajmniej – ich sytuacja się nie pogorszy?

Pani Montano zaakcentowała, że pojęcie przywództwa służebnego staje się coraz bardziej popularne nie tylko w dyskusji akademickiej, ale także w rzeczywistości biznesowej. Zmieniające się warunki ekonomiczne, społeczne i kulturowe, niepewność świata VUCA wymagają od organizacji oraz managerów zmiany w podejściu do ludzi. Często podejmowanym tematem jest kryzys zarządzania, wydaje się zatem, że przyczyną jest potrzeba świeższego podejścia oraz szukanie alternatywy dla dawnego modelu. Servant Leadserhip może być rozwiązaniem dla wielu korporacji, gdyż już dzisiaj 25% firm z czołówki Fortune 100, jasno deklaruje Servanr Leadership jako swoją wybraną metodę zarządzania.

Przywódcy służebni:  są najlepszymi graczami zespołowymi, a ich działania i cele wykraczają poza własne potrzeby i pragnienia bo obejmują zespół, klientów, organizacje i świat; hojnie dzielą się swoim wpływem i oferują ludziom autonomię; budują płaskie struktury, aby zbliżyć liderów do klientów i do zespołów; kierują organizacjami zwinnie, lekko, bez przymusów; budują szczere i autentyczne relacje z zespołami; dbają o zdrowe relacje również pomiędzy zespołami; osiągają wszystkie cele, też te misyjne z korzyścią dla każdej ze stron: klientów, zespołów, liderów i organizacji. Dodatkowo Pani Aneta Montano, zwróciła uwagę na to, że w wielu badaniach przywództwa, prowadzonych przez ostatnie 8 lat, odkryto pozytywne korelacje tego stylu przywódczego z takimi wartościami jak:

 • zaangażowanie w pracę,
 • skuteczność,
 • satysfakcja,
 • innowacyjne myślenie,
 • zaangażowanie w życie organizacji,
 • zaufanie,
 • dopasowanie talentów osoby do pracy, którą wykonuje,
 • identyfikacja osoby z kulturą organizacji,
 • jakość współpracy liderów z zespołami i zespołów z liderami,
 • równowaga między życiem zawodowym a prywatnym,
 • wzrost ilości postaw pro-obywatelskich i prospołecznych.

Studentów zainteresowała informacja, iż rola servant leadera to jedna z najważniejszych ról Scrum Mastera (Agile). Scrum Master nie opiera się na realizowaniu własnej potrzeby władzy lub wpływu, lecz na współdziałaniu. W myśl idei przywództwa służebnego pomoc i wsparcie dla współpracowników są dla niego najważniejsze. Dowiedzieliśmy się także, że Scrum Master musi reprezentować 8 postaw opisanych poniżej:

Służebny przywódca – skupia się na potrzebach członków zespołu i tych, którym ten zespół służy, mając na celu osiąganie rezultatów zgodnych z wartościami, zasadami i celami organizacji.

Facylitator – tworzy warunki i ramy umożliwiające Zespołowi Scrumowemu współpracę.

Coach – pracuje z indywidualnymi osobami nad ich nastawieniem i zachowaniem, z zespołem nad procesem ciągłego usprawniania oraz z organizacją ucząc ją prawdziwej współpracy z Zespołem Scrumowym.

Menedżer- odpowiedzialny za zarządzanie przeszkodami, eliminowanie marnotrawstwa, zarządzanie procesem wytwórczym oraz kondycją zespołu, ramami samoorganizacji i kulturą.

Mentor- przekazuje zespołowi swoją wiedzę i doświadczenia związane ze zwinnością.

Nauczyciel – który upewnia się, że Scrum i powiązane metody są zrozumiałe i wcielane w życie.

Osoba usuwająca przeszkody – skupiona na rozwiązywaniu problemów blokujących postępy pracy zespołu, mająca na uwadze samoorganizacyjne umiejętności Zespołu Deweloperskiego.

Agent zmiany – tworzący kulturę organizacyjną, w której Zespół Scrumowy może się rozwijać.

W podsumowaniu, należy stwierdzić ze przywództwo służebne zaczyna się w miejscu osobistej i dobrowolnej decyzji lidera, aby najpierw służyć innym. Transformacja w Servant Lidera to osobisty, trudny proces dla odważnych liderów, ponieważ w dużej mierze środowisko biznesowe może nie wykazywać gotowości na pełną akceptację takiego modelu zarządzania. Jednak bez wybitnych i zaangażowanych jednostek, nie nadejdzie żadna znacząca zmiana w przywództwie.

Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x