skype wsh radom
rekrutacja online

Portrety odciśnięte w porcelanie

Udostępnij

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu organizuje cykl spotkań z Absolwentami pod hasłem Portrety odciśnięte w porcelanie. Koordynatorem powyższego projektu jest Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan WNS WSH w Radomiu. Spotkania odbywają się w formie online w Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej i prowadzi je Koordynator wspomnianej pracowni mgr Milena Durasiewicz. Celem projektu jest umożliwienie studentom Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu podzielenia się doświadczeniami zawodowymi, edukacyjnymi, wymianą informacji dotyczącą aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Absolwenci dzielą się swoimi przeżyciami związanymi ze studiami, opowiadają o aktywnościach podejmowanych w czasie studiów i jak te wszystkie działania wpłynęły na to gdzie aktualnie pracują. Główną ideą projektu jest kreowanie jak najlepszej przyszłości dla WSH i jej Absolwentów poprzez łączenie przeszłości Uczelni z jej teraźniejszością.

Naszymi gośćmi byli:

Mgr Anna Słopiecka, Agencja Kreatywna NobleBrand. Absolwentka kierunku Dziennikarstwo. Wywiad z Gościem i  warsztaty pt.  Marka Osobista – czym jest i jak ją budować? Absolwentka skupiła się na strategii i narzędziach budowania marki osobistej. Spotkanie dotyczyło marki osobistej, zostało wyjaśnione czym jest i jak ją budować. Omówione zostały także strategie oraz narzędzia pomocne w budowaniu marki osobistej. Przedstawiła również korzyści płynące z budowania marki osobistej, jak to się przekłada na funkcjonowanie na rynku pracy.

 

 

Mgr Magdalena Hińcz, Stowarzyszenie KARAN w Radomiu, terapeuta uzależnień w Ośrodku Readaptacji dla Narkomanów „Mój Dom” w Radomiu. Absolwentka kierunku Pedagogika. Absolwentka szczegółowo omówiła  pracę psychoterapeuty w Ośrodku Terapii dla Narkomanów. Podkreśliła rolę wiedzy z zakresu psychologii w powyższym zawodzie.

Omówiła także predyspozycje wewnętrzne potrzebne w tym zawodzie. Pani Magdalena wzięła również udział w  owocnej dyskusji grupowej dotyczącą blasków i cieni pracy psychoterapeuty. Gość spotkania opowiedziała także o swoim największym sukcesie terapeutycznym. Podzieliła się także przydatnymi wskazówkami dla studentów.

 

Mgr Mateusz Gawiński – psychoonkolog, w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Absolwent kierunku Psychologia. Wywiad z Gościem połączony z dyskusją grupową oraz z warsztatami pt. Psychoonkologia w praktyce klinicznej.  rozpoczynających dopiero swoją drogę rozwoju zawodowego. Omówiona została szczegółowa praca psychoonkologa: zakres obowiązków, potrzebne kompetencje oraz wewnętrzne predyspozycje do wykonywania powyższego zawodu. Studenci byli bardzo aktywni, już na początku spotkania pojawiły się liczne pytania związane z tematem spotkania. Absolwent przedstawił jak wygląda obecnie leczenie psychoonkologiczne w Polsce podkreślając ogromną potrzebę specjalistów w tym zakresie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną w medycynie pozapsychiatrycznej. Gość zobrazował także jak wyglądają wizyty u psychoonkologa, jakie tematy są najczęściej poruszane przez pacjentów, z jakimi trudnościami zmagają się oraz co będzie pomocne w procesie leczenia. Wspomniany został wątek aktywizacji zasobów u pacjentów onkologicznych w procesie powrotu do zdrowia.

 

Mgr Anna Matuszewska, Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu, psycholog, Absolwentka kierunku Pedagogika – Przygotowanie Pedagogiczne. Wywiad z Gościem połączony z warsztatem pt.  Praca psychologa w Ośrodku Adopcyjnym. Podczas spotkania omówiona została szczegółowo praca psychologa w Ośrodku Adopcyjnym, jakie ma obowiązki, jakich predyspozycji wewnętrznych do tego potrzeba. Ukazano także współpracę psychologa i pedagoga w Ośrodku Adopcyjnym, podkreślając znaczenie interdyscyplinarnej pomocy.

 

Mgr Jacek Reszelewski, Agencja Rozwoju Rolnictwa w Łodzi, samorządowiec, działacz społeczny, Absolwent kierunku Administracja. Wywiad z Gościem, Lokalna polityka społeczna wobec wyzwań współczesności. Gość wyjaśnił czym jest lokalna polityka społeczna, z jakimi trudnościami spotykamy się w czasie pandemii i jak to wpływa na powyżej wspomnianą politykę. Poruszone zostały także aspekty rozwoju osobistego, sukcesu zawodowego – czym jest i jak go osiągnąć. Omówione zostały także predyspozycje wewnętrzne potrzebne do tego by działać społeczne. Podkreślono także rolę umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z ludźmi i dla ludzi.

Czas spotkań z Absolwentami WSH to niezwykle wzruszający moment, w którym to pojawiają się również wspomnienia z okresu studiowania: działania w kołach naukowych, wyjazdy integracyjne, udział w licznych wydarzeniach organizowanych przez Uczelnie oraz przyjaźnie nawiązane w środowisku akademickim. Projekt Spotkań z Absolwentami WSH jest wciąż kontynuowany.

Zapraszamy na kolejne spotkania od marca 2021 roku

Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski

Mgr Milena Durasiewicz

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x